Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PR Spišská Kapitula

zverejnené: 9. októbra 2013
aktualizované: 18. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Ľubica Viničenková
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Spišská Kapitula - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 601 kB)
PR Spišská Kapitula - Urbanisticko-historický výskum územia a zásady ochrany a obnovy prezentácie hodnôt pamiatkového územia (PDF, 560 kB)
PR Spišská Kapitula - Záverečné ustanovenia (PDF, 841 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 419 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2176 kB)
Výkres č. 3 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 1873 kB)
Výkres č. 4 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (PDF, 880 kB)

FOTODOKUMENTÁCIA:
PR Spišská Kapitula - Fotodokumentácia (PDF, 6636 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti