Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PR Podbiel

zverejnené: 23. januára 2017
aktualizované: 11. mája 2017

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Podbiel - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Zuzana Liptayová
Autor:
PhDr. Zuzana Liptayová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1994

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina. Prechod na kontakty KPU. 

 

TEXTOVÉ ČASTI:
PRĽA Podbiel - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4883 kB)
PRĽA Podbiel - Protokol platnosti zásad
(PDF, 703 kB)

MAPY:
Mapa hranice PRĽA Podbiel (PDF, 461 kB)
Pôvodná mapa ochranného pásma PRĽA Podbiel (JPG, 966 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti