Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PR Čičmany

zverejnené: 1. októbra 2012
aktualizované: 18. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Čičmany
Aktualizácia zásad ochrany

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Riešitelia: Mgr. Zuzana Štancelová, Mgr. Vladimír Majtan,
Spolupráca: Ing. Miloš Dudáš, CSc., PhDr. Jaroslava Hubková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2007

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina.
Prechod na kontakty KPU.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Čičmany - Aktualizácia zásad ochrany (PDF, 4193 kB)
PR Čičmany - Záverečné ustanovenia (PDF, 52 kB)   

MAPY:
Výkres č. 1 - Hranica pamiatkovej rezervácie (PDF, 440 kB)
Výkres č. 2 - Pamiatkový rozbor (PDF, 1175 kB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov (PDF, 461 kB)
Výkres č. 4 - Mapa zásad pamiatkovej starostlivosti, chránené pohľady (PDF, 1240 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Čičmany - Chránené diaľkové pohľady (PDF, 6033 kB)
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti