Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PR Brhlovce

zverejnené: 10. decembra 2012
aktualizované: 11. marca 2014

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Brhlovce (PRĽA) - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia, aktualizácia 2006

Spracovali:
Autori: Mgr. Imrich Tóth, Mgr. Alena Dudová
Spoluriešitelia: Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Róbert Daňo PhD.                            
© Krajský pamiatkový úrad Nitra, pracovisko Komárno, Senný trh 6, 945 01 Komárno, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy,  fotografické prílohy a prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy, prílohy). Originál PRĽA Brhlovce - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia, aktualizácia 2006, je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, pracovisko Komárno, Senný trh 6, 945 01 Komárno.

TEXTOVÉ ČASTI:
PRĽA Brhlovce - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia (PDF, 1244 kB)
PRĽA Brhlovce - Urbanisticko-historický výskum (PDF, 523 kB)
PRĽA Brhlovce - Protokol o platnosti zásad (PDF, 192 kB)

MAPY:
PRĽA Brhlovce - Mapa Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 371 kB)
PRĽA Brhlovce - Mapa Vymedzenie ochranného pásma (PDF, 374 kB)
PRĽA Brhlovce - Mapa Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 713 kB)
PRĽA Brhlovce - Mapa Stavebno technický stav objektov (PDF, 481 kB)
PRĽA Brhlovce - Mapa katastrálna (PDF 2971 kB)
PRĽA Brhlovce - Mapa katastrálna historická z roku 1889 (PDF, 517 kB)
PRĽA Brhlovce - Mapa katastrálna historická z roku 1937 (PDF, 1487 kB)


FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PRĽA Brhlovce - Skalné obydlie dom 127 (PDF, 138 kB) (PDF, 138 kB)
PRĽA Brhlovce - Dom ľudový 139 (PDF 142 kB)
PRĽA Brhlovce - Skalné obydlie dom 139 (PDF, 192 kB)
PRĽA Brhlovce - Skalné obydlie dom 141 (PDF, 184 kB)
PRĽA Brhlovce - Dom ľudový 142 (PDF 73 kB)
PRĽA Brhlovce - Skalné obydlie dom 142 (PDF, 1141 kB)
PRĽA Brhlovce - Mastal dom 143 (PDF, 113 kB)
PRĽA Brhlovce - Skalné obydlie dom 146 (PDF, 193 kB)
PRĽA Brhlovce - Diaľkové pohľady (PDF, 596 kB)

VÝKRESY:
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 127 (PDF, 304 kB)
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 130 (PDF, 147 kB)
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 133 (PDF, 300 kB)
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 135 (PDF, 268 kB)
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 136 (PDF, 404 kB)
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 137 (PDF, 652 kB)
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 138 (PDF, 193 kB)
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 140 (PDF, 435 kB)
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 142 (PDF, 261 kB)
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 147 (PDF, 211 kB)

UZNESENIE VLÁDY:
Uznesenie vlády SSR č. 272 o vyhlásení PRĽA v Brhlovciach (PDF, 864 kB)


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti