Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PR Bratislava

zverejnené: 11. mája 2012
aktualizované: 6. júna 2022

Zásady ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie Bratislava

Riaditeľ KPÚ Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Vypracovali:
Ing. arch. Viera Dvořáková, Ing. arch. Peter Andráši
Spolupráca: Ing. Natália Foltinovičová, PhD., Mgr. Filip Jaššo, PhD., Mgr. Tomáš Kowalski, Mgr. Anna Tuhárska, 2008-2010
Konzultácie: Ing. arch. Ivan Staník, Mgr. Mária Bartová
Záverečné úpravy: PhDr. Peter Jurkovič, Ing. arch. Mackovič, KPÚ Bratislava, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál Zásad ochrany pre vybrané sektory PR Bratislava je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, Bratislava. Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Zásady ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie Bratislava - aktualizácia k 1.6.2022 (PDF 3156 kB)
Zoznamy nehnuteľností na území pamiatkovej rezervácie (PDF 69 kB)
Súpis archívnych dokumentácií a literatúry (PDF 1505 kB)
Záverečné ustanovenie – schválenie Zásad ochrany PR Bratislava (PDF 379 kB)
Schválenie aktualizácie zásad ochrany PR Bratislava 2022 (PDF 586 kB)
 
MAPY:
Výkres širších vzťahov - PR Bratislava (PDF 415 kB)
Výkres zásad ochrany pamiatkového územia - PR Bratislava (PDF 1930 kB)
Výkres zásad ochrany pamiatkového územia, časť zeleň - PR Bratislava (PDF 1919 kB)
 
FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Chránené pohľady - PR Bratislava (PDF 1440 kB)
Porovnanie historickej a súčasnej situácie - PR Bratislava (PDF 1426 kB)

 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti