Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PR Bardejov

zverejnené: 13. augusta 2012
aktualizované: 9. decembra 2013

Pamiatková rezervácia Bardejov - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: PhDr. Mária Poláková
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Koreňová
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Mgr. Peter Harčar, Mgr. Marek Hrebeňár, JUDr. Gabriel Lukáč, Ing. arch. Jana Onufráková, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Peter Vološčuk, Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006 - 2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov. Prechod na kontakty KPU.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Pamiatková rezervácia Bardejov - Zásady ochrany Pamiatkového územia (PDF, 1490 kB)
Protokol platnosti zásad PR Bardejov (PDF, 357 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 Širšie vzťahy (PDF, 2354 kB)
Výkres č. 2 Vymedzenie pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 2971 kB)
Výkres č. 3 Mestské opevnenie (PDF, 2509 kB)
Výkres č. 4 Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území PR Bardejov (PDF, 3950 kB)
Výkres č. 5 Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia PR Bardejov (PDF, 6619 kB)
Výkres č. 6 Historická mapa z roku 1868 (aktualizovaná v roku 1938) (PDF, 3145 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Časť. I PR Bardejov - Zásady ochrany Pamiatkového územia, fotodokumentácia (PDF, 2546 kB)
Časť. II PR Bardejov - Zásady ochrany Pamiatkového územia, fotodokumentácia (PDF, 2407 kB)
Časť. III PR Bardejov - Významné pohľady v interiéri pamiatkového územia, fotodokumentácia (PDF, 1665 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti