Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Nitra - Začiatok druhej etapy obnovy župného domu v Komárne kvôli koronavírusu preložený na rok 2021

zverejnené: 18. apríla 2020
aktualizované: 22. júna 2020

Župný dom, v ktorej v súčasnosti pôsobí aj kancelária Krajského pamiatkového úradu Nitra, je pôvodne neskorobarokový objekt postavený ako sídlo Komárňansko-ostrihomskej stolice v roku 1798 podľa plánov Juraja Jáczyho. V roku 1813 bol radikálne prestavaný v klasicistickom slohovom výraze, čo dosvedčuje aj text v maďarčine na priečelí budovy „Miesto verejného bezpečia Pilier zákonov Bič zločinu Útočisko spravodlivosti Postavené váženou komárňanskou župou v 52 roku úradovania hlavného župana grófa Mihálya Nádasdyho st. 1813.“ Trojkrídlová budova v tvare písmena „U“  s tromi nadzemnými podlažiami dostala dnešnú podobu po prestavbe realizovanej v 80. rokoch 19. storočia podľa plánov staviteľov A. Gerstenberga a A. Arvého. Do histórie našich dejín sa budova župného domu v Komárne zapísala aj ako miesto rokovania maďarskej a slovenskej vládnej delegácie (na čele s Jozefom Tisom) konanej na jeseň roku 1938, ako predohry Viedenskej arbitráže.
V roku 2016 začala po zrealizovaní architektonicko-historického a reštaurátorského výskumu obnova exteriéru župného domu. Ako prvá sa začala reštaurátorská obnova stredového rizalitu hlavného priečelia, ktorú nasledovala postupná obnova všetkých troch uličných fasád. Na konci roku 2019 bola ukončená obnova bočnej západnej uličnej fasády, čím sa zavŕšila a dokončila prvá etapa obnovy exteriéru objektu. Medzitým bol realizovaný aj architektonicko-historický výskum interiéru a následne vykonaná obnova interiéru 1.NP. Pod odborným a metodickým dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Nitra bolo na jar tohto roku naplánované začatie druhej etapy obnovy exteriéru župného domu – obnovy dvorových fasád a reštaurátorskej obnovy vstupnej drevenej brány. Z dôvodu šírenia koronavírusu po zvážení všetkých rizík sa však vlastník - Mesto Komárno, rozhodol o preložení začiatku obnovy dvorových fasád  a vstupnej brány na rok 2021.

Text a fotografie: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, kancelária Komárno

Župný dom v Komárne, foto: I.Tóth, KPÚ Nitra Župný dom v Komárne, foto: I.Tóth, KPÚ Nitra Župný dom v Komárne, foto: I.Tóth, KPÚ Nitra Župný dom v Komárne, foto: I.Tóth, KPÚ Nitra Župný dom v Komárne, foto: I.Tóth, KPÚ Nitra Župný dom v Komárne, foto: I.Tóth, KPÚ Nitra
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti