Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni

zverejnené: 3. septembra 2020
aktualizované: 3. septembra 2020

Začiatkom roka 2020 sa začala komplexná obnova exteriéru rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, počas ktorej boli za aktívnej účasti reštaurátora, akad. soch. Štefana Kovaľa, premiestnené renesančné kamenné epitafy z oporných pilierov kostola do priestoru dufartu Domu ľubovnianskeho mešťana na Nám. sv. Mikuláša 21 v Starej Ľubovni. Renesančné epitafy boli vyhotovené v 16.-17. storočí a boli určené na prezentáciu v interiéri kostola. Do exteriérových oporných pilierov kostola boli vložené v r. 1905 počas celkovej obnovy kostola, ktorú vtedy inicioval farár Ján Csumitta. V 50. rokoch 20. storočia boli oporné piliere okolo epitafov obložené travertínovým obkladom. Tieto nevhodné zásahy z 20. storočia a poveternostné vplyvy zapríčinili narušenie kamennej hmoty renesančných epitafov, na ich povrchu sú v súčasnosti viditeľné početné praskliny a reliéfne časti epitafov sú čiastočne vymyté. Bolo preto nevyhnutné ich premiestnenie do vyššie uvedených priestorov, kde sa epitafom zabezpečila ochrana pred poveternostnými vplyvmi a rovnako sa ochránila ich autentická hmotná a pamiatková podstata. Pri ich terajšom umiestnení by poveternostnými vplyvmi a postupnou degradáciou hmoty mohlo dôjsť k ich úplnému zániku. Zámerom vlastníka je postupné zreštaurovanie jednotlivých epitafov a ich sprístupnenie a prezentácia odbornej i laickej verejnosti.
 
Spracoval: Mgr. Lenka Megyeši Ďurčeková, KPÚ Prešov
 
 
Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni Záchrana renesančných epitafov z fasád kostola v Starej Ľubovni
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti