Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Žilina - Vývoj parku pri hrade v Budatíne

zverejnené: 19. júna 2020
aktualizované: 22. júna 2020

Park pri hrade v Budatíne prešiel niekoľkými slohovými zmenami. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1321, kedy pôvodný vodný hrad plnil strážnu funkciu. O záhrade sa dozvedáme až z Urbáru hradného panstva Budatín z roku 1658, kde sa spomína maľovaný letník – záhradná stavba pre oddych a zábavu panstva, okrasná záhrada s dvomi kvetinovými tabuľami, úžitková záhrada a štepnica.
 
Na Ruttkayovej mape z roku 1749 je zachytená záhrada obklopená múrom. Jej vnútorný priestor bol členený  na pravidelné časti – tabule, lemované strihanými živými plôtikmi so stredovým motívom.
 
Na mape Žiliny z roku 1775 vytvorenej  L. Römishom  bola zachytená  pravidelná záhrada s rozvinutou  kompozíciou v dvoch častiach,  rozvrhnutou na centrálnych osiach  vychádzajúcich  z východného a západného priečelia hradu.
 
Do konca 18. storočia  sa záhrada vyvíjala  ako geometricky usporiadaný pravidelný architektonizovaný priestor,  kedy sa na jej úpravách  prejavil  nový záhradný prírodne – krajinársky štýl ako odozva  anglickej parkovej tvorby.  Prieme cestičky boli nahradené  meandrovitou cestnou sieťou vymedzujúcou nepravidelné plochy trávnikov, ktoré sú dopĺňané solitérmi stromov alebo ich   skupinami. Pravidelná formálna úprava bola  premenená na prírode bližšiu kompozíciu, ako bola zachytená na vojenskej mape z roku 1869.
 
V polovici 19. storočia bol  park poškodený požiarom hradu  a v roku 1870 výstavbou Košicko-Bohumínskej železničnej trate.  V 30. rokoch 20. storočia popri  rekonštrukcii hradu sa obnovuje aj park.  Od polovice  20. storočia dochádza k jeho postupnej degradácii. Začiatkom 21. storočia došlo k jeho revitalizácii, čím sa odvrátil hroziaci  tohto najstaršieho žilinského parku.

JUDr. Ing. Miroslava Šichtová, KPÚ Žilina
 
Park pri hrade v Budatíne Park pri hrade v Budatíne Park pri hrade v Budatíne Park pri hrade v Budatíne Park pri hrade v Budatíne Park pri hrade v Budatíne Park pri hrade v Budatíne Park pri hrade v Budatíne
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti