Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Výskumy 2016

zverejnené: 23. januára 2017
aktualizované: 23. januára 2017

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2016

 1. Banka – kostol sv. Martina – severná loď kostola (č. ÚZPF 768/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar;
 2. Banská Štiavnica – meštiansky dom Starozámocká 7 (č. ÚZPF 10979/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Bc. M. Fabian, Ing. arch. B. Vachová;
 3. Banská Štiavnica – meštiansky dom na Starozámockej ul. č. 5 (č. ÚZPF 3369/1) - architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic;
 4. Bánovce nad Bebravou, synagóga, Jesenského (č. ÚZPF 10710/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová;
 5. Bratislava – cvernová továreň, (č. ÚZPF 11550/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. M. Sura, Mgr. E. Hrašková, PhDr. V. Ferus;
 6. Bratislava – škola, Moskovská 2 (č. ÚZPF 11775/1) – architektonicko-historický výskum interiéru, spracovatelia: Mgr. D. Haberland, Mgr. P. Szalay, Mgr. art. I. Pilný;
 7. Bratislava – silo obilné, tzv. Ludwigov mlyn (č. ÚZPF 11972/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová;
 8. Brekov – hrad (č. ÚZPF 113/1-16) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic;
 9. Brodzany – kaštieľ (č. ÚZPF 153/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 10. Čachtice – kaštieľ (č. ÚZPF 1202/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. T. Janura, PhD., PhDr. J. Oršulová, Ing. M. Matejka;
 11. Dolná Krupá – kaštieľ (č. ÚZPF 803/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar; prijaté s pripomienkami (04/16)
 12. Fiľakovo – bašta mestského opevnenia (č. ÚZPF 442/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic, posudky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Mgr. P. Buday, PhD.;
 13. Fiľakovo – hrad, bastión I. (č. ÚZPF 440/19) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic;
 14. Hanigovce – hrad (č. ÚZPF 285/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka;
 15. Hniezdne – meštiansky dom č. 94 (č. ÚZPF 4051/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 16. Hostie – hrad Hrušov, múr hradbový I., stavba obytná, nádvorie hradné II. (č. ÚZPF 1539/5, 9, 10) – architektonicko-historický výskum,
  spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 17. Hradište – r. k. Kostol sv. Barnabáša (č. ÚZPF 167/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura, PhD.;
 18. Chtelnica – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 881/1-7) – architektonicko-historický výskum vykonaný počas obnovy časti areálu, 4. etapa, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.;
 19. Jasenov – hrad, hospodárska budova (č. ÚZPF 126/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic;
 20. Jelenec – Hrad Gýmeš (č. ÚZPF 1443/6, 12, 13) – doplnkový architektonicko-historický výskum objektu stavby hospodárskej I., paláca hradného III. a delovej bašty, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 21. Jelka – r. k. Kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 24/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľky: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.,
  PhDr. M. Smoláková, CSc.;
 22. Kľačno – r. k. Kaplnka Panny Márie (č. ÚZPF 840/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová;
 23. Komárno – opevnenie bastiónové, Vážska línia (č. ÚZPF 301/26-47) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň;
 24. Komárno – Zichyho palác (č. ÚZPF 2144/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová;
 25. Komárno – bývalý župný dom (č. ÚZPF 2146/1) - architektonicko-historický výskum interiéru, spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová;
 26. Kostolná pri Dunaji – r. k. Kostol Panny Márie Ružencovej (č. ÚZPF 25/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová;
 27. Košice – meštiansky dom Hlavná 53 (č. ÚZPF 3438/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková;
 28. Košice – meštiansky dom Zvonárska 2B (č. ÚZPF 3428/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová;
 29. Kovarce – r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 187/1) – umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 30. Kremnica – meštiansky dom na Štefánikovom nám. č. 24/22 (č. ÚZPF 2291/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum – 1. etapa – priestory prízemia, spracovatelia: Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., doc. Ing. arch. Naďa Hrašková, PhD.;
 31. Lednické Rovne – park (č. ÚZPF 745/3-7) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. B. Malá a kol.;
 32. Levoča – meštiansky dom, Kláštorská 29 (č. ÚZPF 2759/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová;
 33. Levoča dom meštiansky, Vysoká č.20 (č. ÚZPF 2829/1) –  architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová, spolupráca: Ing. arch. Peter Kling;
 34. Lipovce – Hrádok Lipovce (č. ÚZPF 4270/1) - architektonicko-historický výskum – 1. etapa, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar;
 35. Martin – rímskokatolícky Kostol sv. Martina (č. ÚZPF 568/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.;
 36. Martin-Záturčie – kúria (č. ÚZPF 11912/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. K. Zvedelová, PhD.;
 37. Muráň – hrad, múr hradbový severozápadný (č. ÚZPF 528/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD., Mgr. M. Tihányiová, PhD.;
 38. Nitra – Veľprepoštský palác, Nám. Jána Pavla II. 5 (nie je NKP) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar.;
 39. Nitra – meštiansky dom Mostná 60 (č. ÚZPF 10665/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Buday, PhD., Ing. arch. L. Chovancová;
 40. Nitra – hradný palác – suterén (č. ÚZPF 1483/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic;
 41. Nitra dom bytový, Farská 1 (č. ÚZPF 11860/1) – II. etapa, architektonicko-historický výskum, odb. garant: PhDr. Z. Zvarová, spracovatelia: Mgr. P. Buday, PhD., Ing. arch. L. Chovancová;
 42. Nitra – Kalvária (č. ÚZPF 11664/4-21) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.; prijaté s pripomienkami (12/16)
 43. Nitrianske Pravno – kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (č. ÚZPF 849/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.;
 44. Nitrianske Pravno – budova administratívna (č. ÚZPF 11486/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.;
 45. Oščadnica – kaštieľ (č. ÚZPF 2929/1) - architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková;
 46. Oponice – hrad – veža útočištná, múr hradbový II., palác juhozápadný IV. (č. ÚZPF 216/1, 5, 8) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
 47. Partizánska Ľupča – mesto – urbanisticko-historický výskum, spracovateľka:
  doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.;
 48. Podbranč – hrad Branč – východný palác (č. ÚZPF 655/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic;
 49. Poprad–Spišská Sobota – meštiansky dom na Sobotskom nám. č. 48 (č. ÚZPF 3101/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská;
 50. Pozdišovce – Kostol ev. cirkvi a. v. (č. ÚZPF 10277/1) - architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská; prijaté bez pripomienok (12/16)
 51. Ruská Nová Ves – Zbojnícky hrad (č. ÚZPF 3146/1) – architektonicko-historický výskum, 1. etapa, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 52. Sazdice – r. k. Kostol sv. Mikuláša Biskupa (č. ÚZPF 1637/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD.,
  Ing. M. Matejka;
 53. Skalica – starobinec „Štibor“ (č. ÚZPF 716/1) – architektonicko-historický výskum fasád dvorového krídla, spracovatelia: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík;
 54. Slanec – hrad – bašta severozápadná (č. ÚZPF 40/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.;
 55. Slovenská Ľupča – hrad (č. ÚZPF 77/1-18) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum fasád horného nádvoria, spracovatelia:
  Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová;
 56. Spišská Nová Ves, meštiansky dom, Letná 52 (č. ÚZPF 601/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. M. Haviarová, PhD.;
 57. Spišské Podhradie-Spišská Kapitula – palác biskupský s areálom – záhrada (č. ÚZPF 2371/3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská;
 58. Spišské Podhradie-Spišská Kapitula – Architektonicko-historický výskum uličného interiéru PR Spišská Kapitula, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská;
 59. Spišské Podhradie dom meštiansky, Mariánske nám. č. 6 (č. ÚZPF 765/1) –  architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová, Mgr. E. Spaleková;
 60. Súľov-Hradná – kaštieľ (č. ÚZPF 1374/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.;
 61. Šamorín – ev. ref. kostol (č. ÚZPF 121/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD.,Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. P. Pauliny, PhD., Ing. arch. B. Vachová;
 62. Šámot (súčasť Šamorína) – rímskokatolícky Kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 902/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád spracovateľka: Mgr. Elena Sabadošová;
 63. Trenčín – hrad – obytná stavba, brána opevnenia (č. ÚZPF 1345/49, 50) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka, Mgr T. Janura, PhD.;
 64. Trenčín – hrad – múr hradbový IX., batéria (č. ÚZPF 1345/44, 1345/59) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Ing. arch. M. Bóna, PhD., Mgr. T. Janura, PhD.;
 65. Trenčín – dom meštiansky Mierové nám. 16 (č. ÚZPF 1357/1-2) – architektonicko-historický výskum interiérové omietkové vrstvy S krídla, dvorové fasády S a Z krídla, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková;
 66. Trenčín – dom meštiansky, Mierové nám. 40 (č. ÚZPF 1371/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň;
 67. Trenčín – časť hradu - kazematy (č. ÚZPF 1345/37) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková;
 68. Trenčín-Opatová – Kostol sv. Stanislava s areálom (č. ÚZPF 1292/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka, PhDr. Tomáš Janura, PhD.;
 69. Trnava – meštiansky dom Halenárska 14 (č. ÚZPF 11941/1) architektonicko-historický výskum, spracovatelia, Mgr. D. Haberland, Mgr. Ing. arch. V. Kapišinská, PhD., Ing. arch. I. Gojdič;
 70. Veľký Kamenec – kaštieľ (č. ÚZPF 10717/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská;
 71. Trnava, meštiansky dom, Jeruzalemská 38 (č. ÚZPF 11956/1) architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. D. Haberland;
 72. Trnava, meštiansky dom, Štefánikova 41 (č. ÚZPF 10187/1) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. arch. J. Žuffová CSc., Ing. T. Kyncl;
 73. Trnava – meštiansky dom na Štefánikovej ulici č. 3 (č. ÚZPF 1098/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.;
 74. Veľký Šariš – hrad Šariš – bašta severovýchodná, bašta východná I. (č. ÚZPF 398/11, 12) – architektonicko-historický výskum II. etapa, spracovateľ: Ing. M. Matejka;
 75. Vinné – hrad, severozápadná a severná veža (č. ÚZPF 102/1) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic;
 76. Záborské – kaštieľ (č. ÚZPF 404/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská;
 77. Zborov – hrad (č. ÚZPF 262/1-31) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic;
 78. Zborov – hrad – múr hradbový II. (č. ÚZPF 262/6) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar;
 79. Zemianske Kostoľany, miestna časť Dolné Lelovce – Kostol Narodenia Panny Márie, (č. ÚZPF 11 178/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, revízny a doplňujúci, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová;
 80. Zemianske Kostoľany – „sýpka“, veža obytná (č. ÚZPF 902/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová;
 81. Zemianske Kostoľany – kaštieľ tzv. „ Kišasonkin“ (č. ÚZPF 901/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Renáta Kollárová;
 82. Žiar nad Hronom-Šášovské Podhradie – hrad Šášov (č. ÚZPF 1266/2) – architektonicko-historický výskum východného paláca,
  spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.;
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti