Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Výskumy 2015

zverejnené: 20. januára 2016
aktualizované: 20. januára 2016

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2015

1.      Banská Belá – meštiansky dom č. 92 (č. ÚZPF 11896) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

2.      Banská Belá – radnica (č. ÚZPF 11688/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. M. Hrčka, Ing. arch. J. Lišaník

3.      Banská Bystrica – bašta mestského opevnenia a časť meštianskeho domu, Katovná a Lazovná ul. (č. ÚZPF 2320/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Hrašková, PhDr. M. Sura, PhDr. V. Ferus

4.      Banská Štiavnica – meštiansky dom Nám. sv. Trojice 23 (č. ÚZPF 2558/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD., Ing. arch. K. Vošková

5.      Banská Štiavnica – taviareň Dolná huta (č. ÚZPF 2731/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, 1. a 2. etapa, spracovateľka: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD.

6.      Banská Štiavnica – zaniknutý dominikánsky kláštor (č. ÚZPF 2486/1-2) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová

7.      Blatnica – hrad (č. ÚZPF 534/1-17) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

8.      Bobot – r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1185/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura, PhD., Ing. T. Kyncl

9.      Bojnice – meštiansky dom Hurbanovo nám. 61 (č. ÚZPF 816/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček

10.  Bratislava – Bratislavský hrad, rekonštrukcia záhrady na severnej terase (č. ÚZPF 28/1-32) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová

11.  Bratislava – hrad, západné opevnenie – bastión (č. ÚZPF 28/11) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka

12.  Bratislava – kolégium pamätné Kapitulská 26 (č. ÚZPF 62/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová

13.  Brekov – hrad, hospodárska budova 1. predhradia (č. ÚZPF 113/9) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

14.  Budimír – kúria (č. ÚZPF 413/2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič a kol.

15.  Čachtice – dom meštiansky Malinovského súp. č. 805, 806 (č. ÚZPF 1201/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová

16.  Čachtice – hrad, brána opevnenia, východný hradbový múr (č. ÚZPF 1200/4, 6) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

17.  Danišovce – r. k. Kostol sv. Márie Magdalény (č. ÚZPF 626/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

18.  Dechtice – kláštor františkánov „Katarínka“ (č. ÚZPF 958/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, 4. etapa, výskum ruiny južného krídla, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

19.  Divín – hrad, JZ hradba hradného jadra (č. ÚZPF 431/1-18) architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

20.  Dobrá Voda – hrad, bránová veža západného predhradia (č. ÚZPF 800/12) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

21.  Dunajská Lužná-Nové Košariská – r. k. Kostol (Kaplnka) sv. Martina (č. ÚZPF 502/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Havlík

22.  Fiľakovo – hrad, opevnenie 1. predhradia (č. ÚZPF 440/1-22) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

23.  Fintice – kaštieľ s areálom – sýpka (č. ÚZPF 2143/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

24.  Gbeľany – kaštieľ s areálom – park (č. ÚZPF 1340/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD., Ing. M. Sobola, PhD., Ing. T. Reháčková, PhD.

25.  Gelnica – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 639/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

26.  Gelnica – radnica, Banícke nám. 8 (č. ÚZPF 638/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. P. Kling

27.  Hlboké – pamätná fara (č. ÚZPF 603/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: PhDr. M. Smoláková, CSc.

28.  Hodruša-Hámre – r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1214/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

29.  Horná Lehota – kaštieľ (č. ÚZPF 220/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Mgr. M. Čajka, PhD.

30.  Hostie – hrad Hrušov, múr hradbový I., bašta delová južná I., bašta delová juhozápadná II. (č. ÚZPF 1539/5, 6, 8) – čiastkový architektonicko-historický výskum delových bášt a hradbového múru 1. predhradia, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

31.  Hronský Beňadik – kláštor benediktínov, J krídlo, SV krídlo, V bašta (č. ÚZPF 1229/3, 4, 5) – architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií a striech, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

32.  Hurbanovo – observatórium s areálom, knižnica (č. ÚZPF 287/3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.

33.  Chtelnica – kaštieľ (č. ÚZPF 881/1-7) – architektonicko-historický výskum doplňujúci, 3. etapa, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

34.  Ilava – r. k. Kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 724/2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum fasád, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, PhDr. I. Kušniráková, PhD.

35.  Ilava – škola a kaplnka (č. ÚZPF 727/1-2) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka

36.  Jablonica – kaštieľ (č. ÚZPF 2482/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Hrašková, PhDr. M. Sura

37.  Jasenov – hrad, bašta 1. predhradia s kaplnkou (č. ÚZPF 126/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

38.  Jelenec – hrad Gýmeš – predbránie, palác hradný III. (č. ÚZPF 1443/9,12) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

39.  Jelšava – kaštieľ Koburgovský (č. ÚZPF 509/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. Ľ. Fillová

40.  Kapušany – hrad, západná veža hradného jadra (č. ÚZPF 305/3) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic

41.  Kolíňany – r. k. Kostol sv. Štefana Kráľa (č. ÚZPF 1449/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. P. Buday, PhD.

42.  Komárany – r. k. Kostol sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 75/1) – architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

43.  Komárno – opevnenie bastiónové, Palatínska línia (č. ÚZPF 301/1-25) architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Z. Bobáň, Ing. arch. A. Németh

44.  Komárno – r. k. Kaplnka sv. Jozefa (č. ÚZPF 2159/1) – architektonicko-historický výskum uličnej fasády, spracovatelia: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

45.  Komárno – r. k. Kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 306/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík

46.  Komárno – radnica (č. ÚZPF 303/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.

47.  Košice – administratívna budova Poštová 14 (č. ÚZPF 3569/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

48.  Košice – dom bytový Štúrova 11 (č. ÚZPF 3643/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová

49.  Košice – mestská veža sv. Urbana (č. ÚZPF 1117/3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD.

50.  Košice – meštiansky dom Dominikánske nám. 21 (nie je v ÚZPF) – architektonicko-historický výskum podkrovia, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

51.  Košice – meštiansky dom Hlavná 64 (č. ÚZPF 1092/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová

52.  Košice – meštiansky dom Mäsiarska 54 (č. ÚZPF 3554/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

53.  Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, brána východná (č. ÚZPF 518/3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

54.  Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, chodba arkádová (č. ÚZPF 518/6) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

55.  Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, múr hradbový, terasa delová (č. ÚZPF 518/7, 13) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

56.  Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, palác hradný I. (č. ÚZPF 518/2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

57.  Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, parkan, múr parkanový (č. ÚZPF 518/17, 18) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

58.  Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, veža obytná (č. ÚZPF 518/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

59.  Kremnica – ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 2313/1-3) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

60.  Kremnica – mestské opevnenie, Dolná brána (č. ÚZPF 2271/1, 2, 8) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

61.  Levoča – kláštor minoritov (č. ÚZPF 2768/1) – doplňujúci architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová

62.  Levoča – nemocnica a pavilón, Probstnerova cesta 2 (č. ÚZPF 3085/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. P. Kling

63.  Lietava – hrad, palác hradný II. (č. ÚZPF 1352/7) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

64.  Lúka – hrad Tematín, palác hradný I., palác hradný III. (č. ÚZPF 1226/4, 8) – architektonicko-historický výskum 2. etapa, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

65.  Martin – vila Dr. J. Kohúta, Štefánikova 68 (č. ÚZPF 591/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD.

66.  Michalovce – kaštieľ (č. ÚZPF 60/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. Ľ. Fillová, Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic

67.  Muráň – hrad, palác hradný južný (č. ÚZPF 528/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

68.  Nitra – parcela 32/1 a 33, Námestie Jána Pavla II. – architektonicko-historický a archeologický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, PhDr. P. Bednár

69.  Nitrianske Sučany – r. k. Kostol sv. Filipa a Jakuba ml. (č. ÚZPF 852/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová

70.  Nižný Hrabovec – kaštieľ (č. ÚZPF 1990/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

71.  Pezinok – kaštieľ (č. ÚZPF 511/1) – architektonicko-historický výskum interiéru V, J a Z krídla, 1. etapa, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD.,
Mgr. M. Piatrov

72.  Plaveč – hrad (č. ÚZPF 340/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

73.  Podolínec meštiansky dom Mariánske nám. 55 (č. ÚZPF 3981/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

74.  Podolínec – meštiansky dom Mariánske nám. 7 (č. ÚZPF 925/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

75.  Pukanec – r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1633/1) – architektonicko-historický výskum fasád a podkrovia, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

76.  Rožňava – meštiansky dom – hospodárska budova Nám. baníkov 35 (č. ÚZPF 10146/1) – architektonicko-historický výskum sýpky vo dvore domu, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

77.  Ružindol – r. k. Kostol sv. Bartolomeja (č. ÚZPF 1000/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.

78.  Rybník – ev. a. v. kostol (č. ÚZPF 1019/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. B. Vachová

79.  Slanec – hrad, hradný palác (č. ÚZPF 40/1) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, PhD.

80.  Spišská Nová Ves – Levočská ul. – urbanisticko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

81.  Spišské Podhradie – meštiansky dom Hviezdoslavova 2 (č. ÚZPF 768/5), architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská

82.  Starý Tekov – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 1642/1) – čiastkový architektonicko-historický výskum (ohradný múr s kaplnkami, archeologicky odkryté murivá, sokle fasád), spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka

83.  Stročín – r. k. Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 10394/1) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: Ing. Ľ. Suchý, Mgr. D. Sabol, Ing. arch. Ľ. Viničenková, Mgr. L. Ďurčeková, Mgr. E. Sendeková

84.  Šamorín – ev. ref. kostol (č. ÚZPF 121/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. P. Pauliny, PhD., Ing. arch. B. Vachová

85.  Šaštín-Stráže – kláštor paulínov (č. ÚZPF 752/1) – doplnkový architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: PhDr. N. Urbanová

86.  Štiavnické Bane – banský úrad a stavba hospodárska (č. ÚZPF 11626/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

87.  Štvrtok na Ostrove – r. k. Kostol sv. Jakuba staršieho (č. ÚZPF 122/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, 1. etapa, výskum západných priestorov, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová

88.  Trenčín – hrad, hodinová veža a západný hradbový múr (č. ÚZPF 1345/45, 63) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. M. Bóna, PhD., Ing. M. Matejka

89.  Trenčín – r. k. Kostol sv. Františka Xaverského (č. ÚZPF 1377/2) – architektonicko-historický výskum fasád, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová a kol.

90.  Trenčín-Opatová – kláštor benediktínov na Veľkej Skalke – konvent (č. ÚZPF 1305/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

91.  Trenčín-Trenčianske Biskupice – r. k. Kostol sv. Kozmu a Damiána (č. ÚZPF 10662/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka, Ing. arch. M. Bóna, PhD.

92.  Trnava – meštiansky dom Halenárska 5 (č. ÚZPF 10180/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič a kol.

93.  Turňa nad Bodvou – kaštieľ (č. ÚZPF 4674/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

94.  Veľký Biel – kaštieľ (č. ÚZPF 553/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľ: Mgr. M. Havlík

95.  Veľký Šariš – hrad Šariš, stavba hospodárska (č. ÚZPF 398/26) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Ing. M. Matejka

96.  Veľký Šariš – hrad, veža č. 11 (tzv. Stará brána) a bastión (č. ÚZPF 398/1) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Ing. M. Matejka

97.  Zborov – hrad, veža bránová I. (č. ÚZPF 262/7) – čiastkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar

98.  Zemianske Kostoľany – kaštieľ (č. ÚZPF 899/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová

99.  Zvolen – meštiansky dom Nám. SNP 24/37 (č. ÚZPF 1138/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. E. Hrašková, PhDr. M. Sura

100.  Žiar nad Hronom-Šášovské Podhradie – hrad Šášov, palác hradný II. – severný (č. ÚZPF 1266/3) – architektonicko-historický výskum, 2. etapa, spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna, PhD.

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti