Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači

zverejnené: 8. júla 2020
aktualizované: 8. júla 2020

Po niekoľko ročnom predstihovom výskume v súvislosti s výstavbou obytnej štvrte vo Veľkých Kostoľanoch v  časti Vysielač došlo k postupnému odkrytiu rozsiahleho polykultúrneho sídliska. Počas niekoľkých sezón sa narazilo na stovky sídliskových objektov z obdobia neolitu, staršej doby bronzovej a halštatu. K významným nálezom patrí vyše 7000 rokov stará časť pôdorysu dlhého halového domu patriaceho nositeľom kultúry s lineárnou keramikou. Zo staršej doby bronzovej pochádzajú unikátne nálezy celých, alebo mierne poškodených nádob predbežne spájaných s nositeľmi únetickej kultúry.  Tento nález je zvlášť významný, nakoľko celé nádoby sa pre krehkosť materiálu do dnešných dní dochovajú iba zriedkavo. Ťažisko lokality sa spája s osídlením v staršej dobe železnej – halštate, kedy na ploche existovalo rozsiahle sídlisko. Výskum na ploche prebiehajúcej výstavby napreduje i ďalej, k posledným nálezom patrí zachytenie hrobu lengyelskej kultúry, ktorý posúva archeologickú lokalitu do nových sídelných a priestorových súvislostí.
 
Text a foto: Mgr. Peter Grznár, KPÚ Trnava


Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti