Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2012

zverejnené: 23. augusta 2013
aktualizované: 13. novembra 2013

CenaPaM2012Pamiatky a múzeá – výročné ceny za rok 2012
 
Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty druhý raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ocenenia prevezmú laureáti osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012 v Slovenskej republike v Historickej radnici v Košiciach 13. septembra 2013.
 
Pozvánka na slávnostné udelenie cien Pamiatky a múzeá (PDF, 1167 kB)
 
 

PaM_logo

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2012 boli v jednotlivých kategóriách udelené týmto nominovaným:
 
OBJAV – NÁLEZ
Vladimírovi Plekancovi, kolektívu reštaurátorov a Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvu Nitra za nález gotickej fresky Smrť a Korunovanie Panny Márie na východnej stene svätyne dolného Kostola sv. Emeráma na Nitrianskom hrade
 
AKVIZÍCIA
Cena nebola udelená
 
EXPOZÍCIA
Marošovi Borskému, Jane Švantnerovej, Martinovi Lepejovi a Židovskému komunitnému múzeu v Bratislave za expozíciu Židia v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo
 
VÝSTAVA
Júliusovi Barczimu a Aukčnej spoločnosti SOGA, s. r. o., Bratislava za výstavu Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda
 
PUBLIKÁCIA
Jurajovi Šedivému, Tatiane Štefanovičovej a Vydavateľstvu Slovart, s. r. o. za publikáciu Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. Brezalauspurc – na križovatke kultúr
 
a
 
Ľubici Szerdovej-Veľasovej, Veronike Kapišinskej, Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky a Vydavateľstvu Slovart, s. r. o. za publikáciu Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin
 
MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ
Eve Sudovej, Petrovi Budayovi, Monike Chalmovskej, Petre Kalovej, Nadi Kirinovičovej, Alžbete Rössnerovej, Róbertovi Sekulovi, Lórántovi Talamonovi, Jane Váňovej a Mestu Sládkovičovo za publikáciu Kuffnerovský hospodársky komplex
 
OBNOVA
Cena nebola udelená
 
REŠTAUROVANIE
Petrovi Hricovi, Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Levoča a Pamiatkovému úradu SR - Oblastnému reštaurátorskému ateliéru Levoča za reštaurovanie nástenných malieb a kamenných prvkov interiérového plášťa presbytéria rímskokatolíckeho Kostola sv. Jakuba v Levoči
 
a
 
Petrovi Koreňovi, Martinovi Vojtkovi, Jurajovi Gregorekovi, Miroslavovo Šurinovi, Ľubošovi Minarovičovi, Rastislavovi Čeleďovi, Martinovi Čapošovi, Mestu Trnava a Krajskému pamiatkovému úradu Trnava za reštaurovanie interiérovej maliarskej výzdoby klasicistického záhradného pavilónu tzv. Spiegelsaalu v Trnave
 
AKCIA – PODUJATIE
Petrovi Králikovi, I & P Slovakia, a. s. a Slovenskej národnej knižnici v Martine za sprístupnenie pôvodnej Apponyiovskej knižnice v oponickom kaštieli a ďalšie iniciatívy v obci Oponice
 
FILM – MULTIMEDIÁLNE DIELO
Martinovi Šulíkovi, Ivanovi Ostrochovskému, spoločnosti s r. o. Punkchart films, Rozhlasu a televízii Slovenska a Slovenskému filmovému ústavu za prvých päť dielov dokumentárneho cyklu Celuloid Country
 
Program Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013 v Slovenskej republike nájdete na stránkach Združenia historických miest a obcí: www.zhmao.sk.
Výročným cenám revue Pamiatky a múzeá za rok 2012 je venované číslo 3/2013, ktoré vyšlo koncom júla 2013.
 
Kontakt
PhDr. Peter Maráky, peter.maraky@pamiatky.gov.sk
PhDr. Jana Oršulová, jana.orsulova@snm.sk
Mgr. Mária Riháková, maria.rihakova@snm.sk
Tel. 02/2049 1242
www.pamiatky.sk

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti