Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021 - výzva na zasielanie nominačných návrhov

zverejnené: 31. marca 2022
aktualizované: 4. apríla 2022

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským národným múzeom si dovoľujú informovať, že redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrneho dedičstvo, vyhlasuje 31. ročník výročných cien časopisu, ktoré sú udeľované za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Návrhy na nominácie za rok 2021 je možné prihlasovať v kategóriách:

•    Objav / Nález / Akvizícia
•    Expozícia / Výstava
•    Publikácia / Periodická tlač
•    Obnova / Adaptácia
•    Reštaurovanie
•    Podujatie
•    Audiovízia / Multimédiá

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2021. Redakcia prijíma návrhy inštitúcií i jednotlivcov z radov odbornej i širokej verejnosti, ktorí chcú upriamiť pozornosť na kvalitné počiny zo sféry  ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Registrácia návrhov prebieha elektronicky prostredníctvom online formulára, zverejneného na webovej stránke Slovenského národného múzea na adrese: www.snm.sk/?vyrocnecenypam. Nominačné návrhy je možné podávať do 15. apríla 2022.  
 
Nositeľov cien v uvedených kategóriách vyberie redakčná rada časopisu v dvojkolovom hlasovaní. Slávnostné odovzdávanie ocenení revue Pamiatky a múzeá sa uskutoční v septembri 2022 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Prezentácii vybraných projektov je každoročne venované tretie číslo časopisu, ako aj online priestor a weby vydavateľských organizácií.  
 
Časopis Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrneho dedičstvo, vychádza od roku 1952. Štvrťročník s bohatou ilustračnou prílohou a resumé v anglickom a nemeckom jazyku prezentuje aktuálne poznatky v oblasti výskumu, propagácie a popularizácie hnuteľného i nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku. 
 
„Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, vykonáva už niekoľko desiatok rokov záslužnú prácu v oblasti zvyšovania povedomia o význame kultúrneho dedičstva na Slovensku. Verejnosť učí  nielen spoznávať toto naše bohatstvo, ale aj preberať zodpovednosť za jeho ochranu, starostlivosť a zachovanie pre budúce generácie,“ uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

„Kultúrne dedičstvo Slovenska bytostne potrebuje pútavú a kvalitnú prezentáciu svojich hodnôt. Vytvárajme ju spolu,“ doplnila šéfredaktorka časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrneho dedičstvo, Petronela Križanová.

Tešíme sa na Vaše návrhy.

Viac informácií:
vyrocneceny@snm.sk, +421 904 674 098
www.pamiatky.sk

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti