Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

zverejnené: 28. septembra 2018
aktualizované: 14. februára 2022

Žiadosti o výpis z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (potvrdenie o národnej kultúrnej pamiatke) môžete podať buď osobne na Pamiatkovom úrade SR, poštou alebo emailom. Vo výpisoch, o ktoré nežiada sám vlastník, budú znehodnotené informácie o vlastnícte v zmysle ochrany osobných údajov. Potvrdené výpisy (počiatka a podpis) sú štandardne zasielané poštou, je ale možné prevziať si ich aj osobne na Pamiatkovom úrade SR. Vzor žiadosti si môžete stiahnuť tu >>> Ide o formulár vo formáte PDF, ktorý môžete vyplniť elektronicky a zaslať e-mailom, prípadne vytlačiť a zaslať poštou.
 
Kontakt:
 
- uzpf@pamiatky.gov.sk alebo priamo:

pre nehnuteľné národné kultúrne pamiatky:  
Mgr. Viera Molnárová, tel.:02/20464363, email: Viera.Molnarova@pamiatky.gov.sk
 
pre hnuteľné národné kultúrne pamiatky:
Mgr. Alžbeta Szaszáková, tel.:02/20464366, email:Alzbeta.Szaszakova@pamiatky.gov.sk
 
 
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PROGRAME OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky začiatkom novembra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Radi by sme upozornili žiadateľov na zmenu v obsahu náležitostí (príloh), ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu, že už viac nie je potrebné, aby dokladali aj kópiu Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (platné pre všetky podprogramy). Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke MK SR.
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti