Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Vyhlásenie zaniknutého kostola s areálom v Prietrži za národnú kultúrnu pamiatku

zverejnené: 28. marca 2022
aktualizované: 29. marca 2022

V minulom roku Pamiatkový úrad SR vyhlásil na základe podkladu Krajského pamiatkového úradu Trnava zaniknutý kostol s areálom v Prietrži, okres Senica, za národnú kultúrnu pamiatku. 
 
V lokalite miestne zvanej Vŕšok bola ako prvá postavená pred rokom 1565 kaplnka. Na jej miestne v roku 1591 evanjelici dostavali kostol s trojloďovou dispozíciou, vežou orientovanou na západ a svätyňou na východ. V poslednej tretine 17. storočia počas rekatolizácie im bol dočasne odobraný a v roku 1733 definitívne. V rokoch 1616 a 1724 bol kostol prestavaný a rozšírený. V roku 1906 ho už chátrajúci narušilo zemetrasenie a v roku 1912 bol zbúraný až po úroveň terénu. Zvyšky konštrukcie pod zemou preukázal geofyzikálny prieskum.  
 
Opevneniu chrániacemu kostol sa vžil miestny názov Husitské hradby, ale vzniklo až niekedy v poslednej tretine 17. storočia, teda dávno po období husitského hnutia v 1. polovici 15. storočia. Fortifikácia v tvare lichobežníka bola postavená z mierne opracovaného kameňa bez architektonických článkov. Iba miestami sa použili tehly. Hradba je v značnom stave zachovania. Výrazne je narušená iba na dvoch miestach, ktorými sa dá vstúpiť do areálu. Pôvodný vstup bol cez neskôr zamurovanú bránu. Okrem nej je v opevnení aj malá, tiež zamurovaná, bránka. Najvýraznejšími prvkami obrany sú štyri dovnútra otvorené okrúhle bašty v rohoch opevnenia, v ktorých sú po štyri strieľne. Celkovo bolo vybudovaných približne 63 strieľní, pravdepodobne všetkých kľúčových, z ktorých sa zachovalo až 61. 
 
Opevnenie je významným dokladom pohnutých dejín Uhorska v 2. polovici 17. storočia. Architektonicko-stavebné riešenie a detaily sú ukážkou dobového vojenstva a zároveň príkladom drobnej fortifikácie, ktorej úlohou bolo najmä úspešne sa ubrániť malým vojenským jednotkám a lúpežným bandám. Všetky objekty tvoria jeden urbanistický a historický celok s veľkou výpovednou architektonickou a krajinnou hodnotou. 
 
Počiatok cintorína sa kladie do obdobia vlastnenia kostola evanjelikmi. Následne tu pochovávali katolíci, a to aj po zániku kostola. Zachovalo sa tu ešte 11 náhrobkov. Najstaršie sú z 2. polovice 19. stor. Na vonkajšej strane opevnenia sa nachádza ešte jeden historický cintorín – židovský, na ktorý tu poukazujú už len dva náhrobky.

Pramene:
Grznár, P. – Kravjarová, K. – Ridegová, L., 2006: „Husitské hradby“ – opevnenie obce Prietrž, okr. Senica. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 9, s. 47-52.
Rozhodnutie o vyhlásení kostola zaniknutého s areálom za NKP
 
Text: Matúš Sládok, KPÚ Trnava
Foto: Peter Grznár, KPÚ Trnava
NKP Zaniknutý kostol s areálom v Prietrži NKP Zaniknutý kostol s areálom v Prietrži NKP Zaniknutý kostol s areálom v Prietrži NKP Zaniknutý kostol s areálom v Prietrži
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti