Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Vojenský pomník s kresťanskou ikonografiou v Nitrianskom Pravne

zverejnené: 4. mája 2020
aktualizované: 11. mája 2020

Pomník so sochou v Nitrianskom Pravne reprezentuje na Slovensku ojedinelý typ vojnového pomníka s nezvyčajnou kresťanskou ikonografiou. Predstavuje kvalitné architektonicko-sochárske dielo Gejza Horna z roku 1934, zachované v pôvodnej objektovej štruktúre - podstavec, socha Krista Kráľa a oplotenie. Pomník je venovaný padlým v prvej svetovej vojne, plní historické, kultové a kultúrno-spoločenské poslanie. Dokladuje mená obetí vojny pochádzajúce z Nitrianskeho Pravna, je pietnym objektom so spomienkovou funkciou a nositeľom kresťanských hodnôt. Od svojho vzniku tvorí jednu z dominánt centrálneho námestia obce Nitrianske Pravno. Pamiatkové hodnoty pomníka spočívajú predovšetkým v urbanistických, slohovo-výtvarných a ikonografických hodnotách, historických súvislostiach a autorskej atribúcii Gejzu Horna. Pomník sa obsahovo viaže na prvú svetovú vojnu, zvolenou ikonografiou a sprievodnými textami vyjadruje úctu k obetiam vojny a humanistické posolstvo kresťanstva. Za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený 12. 08. 2019 a zapísaný do ÚZPF pod č. 12 181/1-3.
 
Mgr. Milada Oravcová, PÚ SR (na zakláde podkladov KPÚ Trenčín)

Celkový pohľad na pomník padlým 1. svetovej vojny. Foto: B.Matáková, KPÚ Trenčín 2019 Socha Krista kráľa. Foto: B.Matáková, KPÚ Trenčín 2019 Detail nápisových dosiek na podstavci pomníka. Foto: B.Matáková, KPÚ Trenčín 2019
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti