Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Verejné obstarávanie - Pro Monumenta II.

zverejnené: 7. mája 2019
aktualizované: 24. júla 2020

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: „Adaptácia objektu Bottova ulica - súpisné číslo stavby 651, Levoča“ v rámci projektu EEA Grants CLTPP001 Pro Monumenta II za účelom vyhodnotenia najvýhodnejšej ponuky
Elektronický výkaz výmer (xlsx, 223 kB)
Návrh zmluvy o dielo (PDF, 8 161 kB)
Projektová dokumentácia (na stiahnutie na externom úložisku)
Stavebné povolenie (PDF, 5 968 kB)
 
 
UKONČENÉ VÝZVY:

  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: "Adaptácia objektu na Laskomerského ulici, Banská Štiavnica"
Elektronický výkaz (xlsx, 23 kB)
Návrh zmluvy o dielo (PDF, 8 146 kB)
Stavebný projekt (na stiahnutie na externom úložisku)
Stavebné povolenie (PDF, 4 178 kB)
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: "Adaptácia objektu na Laskomerského ulici, Banská Štiavnica"

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti