Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Telefónny zoznam KPÚ

zverejnené: 24. augusta 2017
aktualizované: 26. októbra 2021

E-mailové adresy zamestnancov v tvare: meno.priezvisko@pamiatky.gov.sk
vysvetlivky skratiek

 

Krajský pamiatkový úrad

Zamestnanec

Pracovná náplň

Tel. kontakt

Banská Bystrica

Breznanová Gabriela, Mgr. PhD.
Odborná radkyňa

Archeológia, NKP, pôsobnosti v rozsahu KPÚ Banská Bystrica

0482455834

Banská Bystrica

Dudková Magdaléna, Mgr.
Pamiatkár

Archív KPÚ Banská Bystrica,
výskum pamiatok, register KP

0482454844

Banská Bystrica

Flórová Mária, Ing. arch.
Odborná radkyňa

NKP, PR, OP, PZ v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0482455825

Banská Bystrica

Fratričová Monika, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP, MPR, OP, PZ v Banskej Bystrici

0482455824

Banská Bystrica

Gregorová Petra
Referent registratúry

Podateľňa, registratúra KPÚ Banská Bystrica

0482455813

Banská Bystrica

Herchlová Daniela
Ekonómka KPÚ

Ekonomika, administratíva

0482455829

Banská Bystrica

Herchlová Daniela

Sekretariát KPÚ Banská Bystrica

0482455111

Banská Bystrica

Hermanovská Ivana, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP okres Banská Bystrica, Zvolen, Krupina

0482455862

Banská Bystrica

Lieskovská Renáta, Ing. arch.
Odborná radkyňa

NKP, MPR, OP Banská Bystrica

0482455823

Banská Bystrica

Luptáková Andrea, Ing.
Odborná radkyňa

NKP, PR, OP, PZ v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0482455861

Banská Bystrica

Maršalková Jarmila, Ing. arch.
Odborná radkyňa

NKP Kremnica, Žiar nad Hronom

0482455830

Banská Bystrica

Miňo Martin, Mgr.
Odborný radca

Archeológia, NKP v pôsobnosti v rozsahu KPÚ Banská Bystrica

0482455833

Banská Bystrica

Piatrov Marián, Mgr.
Odborný radca

NKP, PR, OP, PZ v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0482455827

Banská Bystrica

Plavcová Tatiana, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP, MPR Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica

0482455826

Banská Bystrica

Rusko Zdenko, Mgr.
Odborný radca

Archeológia v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0482455831

Banská Bystrica

Struhárová Beáta

Podatelňa

0482455814

 

 

 

 

KPÚ BB Pracovisko:
Banská Štiavnica

Göndöčová Viera, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP, MPR a OP Banská Štiavnica, Žarnovica, Historická zeleň v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica

0452451123

KPÚ BB Pracovisko:
Banská Štiavnica

Gregová Andrea, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP, HNKP, MPR a OP Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Žarnovica

0452451124

KPÚ BB Pracovisko:
Banská Štiavnica

Kallová Eva, Bc.
Ekonómka

Ekonomika, administratíva, podateľňa, registratúra, archív Banská Štiavnica

0452451111

KPÚ BB Pracovisko:
Banská Štiavnica

Hudec Lukáš, Mgr.
Odborný radca

NKP, MPR a OP Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Žarnovica

0452451122

 

 

 

 

KPÚ BB Pracovisko:
Lučenec

Bystrianská Agáta, Ing.
Odborná radkyňa

NKP, OP v pôsobnosti pracoviska Lučenec, podateľňa, registratúra, archív

0472461126

KPÚ BB Pracovisko:
Lučenec

Huňavý Ladislav, Ing.
Odborný radca

NKP, PZ a OP v pôsobnosti pracoviska Lučenec

0472461124

KPÚ BB Pracovisko:
Lučenec

Paholíková Dáša, Mgr.
Odborná radkyňa

NKP, PZ a OP v pôsobnosti pracoviska Lučenec

0472461122

KPÚ BB Pracovisko:
Lučenec

Pavlová Silvia, Ing. arch.
Hlavná radkyňa

NKP, PZ a OP v pôsobnosti pracoviska Lučenec, ÚPD

0472461123

 

 

 

 

Bratislava

Augustín Ľubomír, Mgr.
Odborný radca
MPR Svätý Jur; PZ Bratislava CMO (oblasť Vajanského nábrežie – Medená); MPR Bratislava (Vydrica, Zuckermandel)

0220489821

Bratislava

Baloghová Innet, Mgr.
Odborná radkyňa
PZ Bratislava CMO (oblasť Palisády – Mudroňova; oblasť Blumentálska)

0220489822

Bratislava

Belohorcová Marta, Mgr.
Odborná radkyňa
PZ + OP Modra; PZ Pezinok; PZ Marianka; Sakrálne stavby a výtvarné pamiatky: okr. Pezinok,okr. Malacky

0220489831

Bratislava
Bistáková Ľudmila, Mgr.
Odborná radkyňa
PRĽA Veľké Leváre; PZ Rusovce; PZ Vajnory; OP Devín; OP Záhorská Bystrica; OP Horná Mlynská dolina; Pamiatky ľudovej architektúry
0220489833

Bratislava

Dimunová Petra, Ing. arch.
Odborná radkyňa
PZ Bratislava CMO (oblasť Šancová), OP MPR Svätý Jur

0220489835

Bratislava

Falbová Eva, Mgr.
Hlavná radkyňa
Zástupkyňa riaditeľa; MPR Bratislava – NKP; Bratislavský hrad a mestské hradby

0220489836

Bratislava

Ferusová Natália, Mgr.
Odborná radkyňa
Sakrálne stavby a výtvarné pamiatky: okr. Bratislava I – V, okr. Senec; OP Devínska Nová Ves; OP Dúbravka; OP Lamač; OP Dunajská Lužná; OP Kaplná

0220489862

Bratislava

Heinrichová Miriam, Ing., PhD.
Verejná služba
Historické parky a zeleň

0220489828

Bratislava

Hoľma, Martin, Mgr.
Odborný radca
MPR Bratislava – mimo NKP; OP Rača
0220489826

Bratislava

Hörmannová Katarína, Mgr.
Odborná radkyňa
PZ Bratislava CMO (oblasť Štefánikova, Slavín, Horský park)

0220489823

Bratislava

Hrdina Miroslav, Mgr., PhD.
Odborný radca
PZ Bratislava CMO (oblasť Dostojevského rad, Grösslingová, Špitálska, Obchodná); OP Prievoz
0220489830

Bratislava

Kadúcová Beáta, Ing. arch.
Pamiatkárka
PZ Bratislava CMO (oblasť Záhradnícka, Karadžičova); Hnuteľné a výtvarné pamiatky; Územné plány

0220489834

Bratislava

Kéryová Júlia, Mgr.
Odborná radkyňa
Archeológia: okr. Bratislava I, IV, V (Jarovce, Rusovce, Čunovo), okr. Malacky

0220489825

Bratislava

Mackovič Ján, Ing. arch.
Štátny radca
Riaditeľ KPÚ BA; Technické a industriálne pamiatky

0220489811

Bratislava

Petríková Barbora
Referentka ekonomiky
Ekonómka

0220489827

Bratislava
Prášek Karel, PhDr.
Odborný radca
Archeológia: okr. Senec; okr. Pezinok; Bratislavský kraj – hrady
0220489824
Bratislava
Vávrová, Alexandra, Mgr.
Odborná radkyňa
Archeológia: okr. Bratislava II, III, V (Petržalka)
0220489832
Bratislava
Włodarska Gabriela
Hlavná referentka
Podateľňa, správa registratúry
0220489111

 

 

 

 

Košice

Alezár Kamil, Mgr.
Odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455828

Košice

Ďurišová Marcela, PhDr.
Hlavná radkyňa

Ochrana archeologických nálezov a nálezísk, archeologické NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455822

Košice

Frollová Jarmila
Ekonómka

Ekonómka

0552455844

Košice

Gembický Juraj, Mgr.
Odborný radca

Hnuteľné NKP a pamiatky histórie (zvony, cintoríny, pamätné hroby, miesta a tabule): obnova a reštaurovanie, štátny dohľad, revízia, monitoring svetového dedičstva

0552455833

Košice

Gömöriová Ida
Dokumentátorka

Archív a dokumentácia, registratúra archivovaných spisov, bádateľská služba

0552455835

Košice

Horvát Martin, Mgr.
Odborný radca

Ochrana archeologických nálezov a nálezísk, archeologické NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455824

Košice

Hrabinská Alena, Ing. arch.
Odborná radkyňa

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455830

Košice

Hriň Pavol, Ing. arch.
Pamiatkár-metodik

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, revízia, monitoring svetového dedičstva, odborná pomoc vlastníkovi

0552455836

Košice

Jarkovský Jozef, Mgr.
Odborný radca

Hnuteľné NKP: obnova a reštaurovanie, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455821

Košice

Kiráľ Róbert, Ing. arch.
Odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455834

Košice

Kocáková Lucia, Mgr.
odborná radkyňa

Ochrana pamiatkového fondu – príprava rozhodnutí o priestupkoch a správnych deliktoch, odborná pomoc vlastníkovi, vyhodnocovanie legislatívnych podkladov0552455837
Košice

Kráľovská Mária, Mgr.
Odborná radkyňa

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi0552455829
KošiceLabudová Zuzana, Mgr., PhD.
Odborná radkyňa
Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné a hnuteľné NKP: obnova a reštaurovanie, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi0552455827

Košice

Markušová Kristína, Ing.
Štátna radkyňa

Riaditeľka KPÚ Košice

0552455811

Košice

Mokriš Radoslav, Ing. arch.
Hlavný radca

Zástupca riaditeľa, ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455826

Košice

Pristáš Martin, Mgr.
Odborný radca

Ochrana archeologických nálezov a nálezísk, archeologické NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455823

Košice


Paľová Ernestína, Ing.
odborná radkyňa
 

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455832 

Košice

Sáblíková Dana
Sekretariát

Správa registratúry, podateľňa, sekretariát KPÚ Košice, dokumentácia

0552455111

Košice

Sobota Vladimír, Ing.
Odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP (historická zeleň): obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455831

Košice

Strnková Zuzana, Ing.
Odborná radkyňa

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455825

Košice 

Tužinská Adriana, Ing.

Sekretariát 

Správa registratúry, podateľňa, sekretariát KPÚ Košice, dokumentácia

na úseku ochrany archeologických nálezov a nálezísk 

0552455838 

Košice 

Varechová Zuzana, Mgr.
Odborná radkyňa

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0552455862

 

 

 

 

KPÚ KE Pracovisko:
Rožňava

Benčöová Mária
dokumentátorka, ekonómka

Archív a dokumentácia, bádateľská služba, pokladňa prac.

0582451111

KPÚ KE Pracovisko:
Rožňava


Timár Miroslav, Ing. arch.
odborný radca

Vedúci pracoviska Rožňava, ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0582451123

KPÚ KE Pracovisko:
Rožňava

Gdovinová Tomášová Dagmar, Ing.
odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0582451122

 

 

 

 

KPÚ KE Pracovisko:
Spišská Nová Ves

Balážová Ivana
dokumentátorka, ekonómka

Archív a dokumentácia, bádateľská služba, pokladňa prac.

0532452127

KPÚ KE Pracovisko:
Spišská Nová Ves


Švačová Šofranková Mária, Mgr.
Odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0532452126

KPÚ KE Pracovisko:
Spišská Nová Ves

Zdravecký Tomáš, Mgr.
odborný radca

Ochrana pamiatkového územia, nehnuteľné NKP: obnova, štátny dohľad, revízia, odborná pomoc vlastníkovi

0532452125

 

 

 

 

Nitra

Benczová Andrea, Ing.
odborný radca

Nehnuteľné NKP pre okr.Nitra,Šahy,Levice,Nové Zámky,Šaľa,

0372451826

Nitra

Danieličová Tatiana, Mgr.
odborný radca

Hnuteľné NKP na území kraja a nehnuteľné NKP pre okr. Levice, Šaľa, Nové Zámky, Komárno a Nitra, reštaurovanie

0372451821

Nitra

Ferenčíková Iveta, Ing.
pamiatkár

Hnuteľné a nehnuteľné NKP 

0372451829

Nitra

Ferrajová Helena, Ing.
sekretariát, dokumentátor

Administratívna a odborná agenda riaditeľa úradu

0372451832

Nitra

Gróf Michal
radca

Archeológia pre okresy Zlaté Moravce, Topoľčany, Šaľa

0372451827

Nitra

Holičková Zuzana, Ing. arch.
odborný radca

PZ, MPR a OP Nitra, PZ Šahy, PZ Bátovce, nehnuteľné NKP pre okr.Nitra, Levice, Nové Zámky

0372451861

Nitra

Jurkovič Peter, PhDr.
štátny radca

Riaditeľ KPÚ Nitra
0372451811

Nitra

Kramárová Zuzana, Ing. arch.
odborný radca

PZ, MPR a OP Nitra, nehnuteľné NKP Nitra, Levice, Nové Zámky, Šaľa

0372451812

Nitra

Kravárová Denisa
referent ekonomiky, registratúry s podateľňou

Referát ekonomiky, registratúry, evidencia došlej a odoslanej pošty

0372451111

Nitra

Niklová Mandák Michaela, PhDr.,PhD.
odborný radca

Archeológia pre okres Nitra

0372451825

Nitra

Pavlovič Tomáš, Mgr.
dokumentátor

Dokumentácia - archeológia

0372451828

Nitra

Ulrychová Darina, Ing. CSc.
odborný radca

Územné plány a historická zeleň pre Nitriansky kraj, archív

0372451862

Nitra

Viršík Rudolf, Ing. arch., PhD.
hlavný radca

Zástupca riaditeľa, Mestská pamiatková rezervácia mesta Nitra, Pamiatková zóna mesta Nitra, NKP

0372451822

 

 

 

 

KPÚ NT Pracovisko:
Topoľčany

Gažiová Eva, Ing. arch.
odborný radca

Vedúca pracoviska KPÚ Topoľčany, nehnuteľné a hnuteľné NKP

0382451121

KPÚ NT Pracovisko:
Topoľčany

Jurišová Anna
radca

Archeológia, reklamy, nehnuteľné a hnuteľné NKP pre okres Topoľčany, Zlaté Moravce

0382451122

KPÚ NT Pracovisko:
Topoľčany

Pročka Erazmus Richard, PhD.
pamiatkár

Hnuteľné a nehnuteľné NKP

0382451124

 

 

 

 

KPÚ NT Kancelária:
Komárno

Paterka Pavel, Mgr.
odborný radca

Archeológia územného a stavebného konania  pre okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Šahy

0352452123

KPÚ NT Kancelária:
Komárno

Tóth Imrich, Mgr.
odborný radca

Nehnuteľné NKP a  PZ Komárno

0352452121

 

 

 

 

Prešov

Béresová Eva

archív

0512452835

Prešov

Dzugasová Helena, Mgr.

sekretariát riaditeľa, podateľňa

0512452812

Prešov

Glos Peter, Ing.
pamiatkar
PR Bardejov, PR Spišská Kapitula, hrady

0512452821

Prešov

Halčáková Lenka, Ing. arch.
pamiatkar
PZ Sabinov, ochranné pásmo PR Prešov

0512452824

Prešov

Harčar Peter, Mgr.
archeológ
okr. Bardejov, Svidník, Stropkov, Stará Ľubovňa

0512452841

Prešov

Hudáková Mária, Mgr.
archeológ
okr. Prešov

0512452850

Prešov
Hudáková Slávka, Mgr.
pamiatkar
reklamy, príprava podkladov

0512452830

Prešov

Jusko Ján, Mgr.
archeológ
okr. Sabinov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina

0512452842

Prešov

Jurčišinová Marta, Mgr.
pamiatkar
územné plány, príprava podkladov

0512452828

Prešov
Karnišová Martina
ekonomicko-administratívna agenda

0512452844

Prešov
Krafčíková Adriana, Ing. arch.
pamiatkar
PR Prešov

0512452814

Prešov

Krivjanský Stanislav, Mgr.
archív

0512452836

Prešov

Liška Anton, PaedDr., ThLic, PhD.
pamiatkar
okr. Humenné, Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov

0512452833

Prešov

Megyeši Ďurčeková Lenka, Mgr.
pamiatkar
hnuteľné NKP, reštaurovanie

0512452829

Prešov

Onufráková Jana, Ing. arch.
pamiatkar
PR Bardejov, PZ Soľná Baňa

0512452822

Prešov

Pavlíková Adriana, Ing.
pamiatkar
historická zeleň

0512452831

Prešov

Sabol Dominik, Mgr.
pamiatkar
okr. Prešov, Sabinov, Bardejov

0512452849

Prešov

Smutná Eva
ekonomicko-administratívna agenda

0512452813

Prešov
Suchý Ľubor, Ing., PhD.
pamiatkar 

PR Prešov, PZ Spišské Podhradie

0512452825

Prešov
Tatarka Matej, Mgr.
pamiatkar
PR Osturňa, PR Ždiar

0512452823

Prešov
Uličný Marián, Mgr., PhD.
archeológ
riaditeľ KPÚ Prešov

0512452812

Prešov
Viničenková Ľubica, Ing.arch.
pamiatkar
okr. Stará Ľubovňa

0512452826

Prešov
Zajac Jozef, Ing.
pamiatkar
zástupca riaditeľa, priestupky+ okr. Vranov n./T.

0512452827

 

 

 

 

KPÚ PO Pracovisko:
Levoča

Jacková Antónia, Ing.
pamiatkar

PR Levoča

0532452123

KPÚ PO Pracovisko:
Levoča

Lesňák Peter, Ing.
pamiatkar

okr. Levoča

0532452122

KPÚ PO Pracovisko:
Levoča

Lukáč Gabriel, JUDr., Mgr.
archeológ

vedúci pracoviska Levoča
archeológ Levoča, Poprad, Kežmarok

0532452121

KPÚ PO Pracovisko:
Levoča

Poláková Emília, Mgr.
pamiatkar

hnuteľné NKP + reštaurovanie – okr. Levoča, Poprad, Kežmarok

0532452124

KPÚ PO Pracovisko:
Levoča

Uhrinová Gabriela

ekonomicko-administratívna agenda, podateľňa

0532452111

 

 

 

 

KPÚ PO Pracovisko:
Poprad

Bujnová Iveta, Ing. arch.
pamiatkar

vedúca pracoviska Poprad
PR Kežmarok, PZ Ľubica

0522451121

KPÚ PO Pracovisko:
Poprad

Hodáková Alena                                 

ekonomicko-administratívna agenda, podateľňa

0522451111

KPÚ PO Pracovisko:
Poprad

Caffrey Mária, Ing. arch.
pamiatkar

PZ Spišská Belá, PZ Vrbov, okr. Kežmarok

0522451122

KPÚ PO Pracovisko:
Poprad

Maximová Daniela, Ing. arch.
pamiatkar

PR Spišská Sobota, PZ Tatranská Lomnica, okr. Poprad

0522451124

KPÚ PO Pracovisko:
Poprad

Olekšáková Alena, Mgr.
pamiatkar

reklamy, územné plány

0522451123

 

 

 

 

Trenčín

Gazdíková Eva, PhDr.
štátny radca

Riaditeľka KPÚ Trenčín

0322451811

Trenčín

Múdry Jozef, Ing. arch.
hlavný radca

Zástupca riaditeľky, nehnuteľné NKP okresov Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, MPR a územné plány Trenčín, PZ Beckov,PZ Nové Mesto n. Váhom

0322451822

Trenčín

Nipčová Daniela, Mgr.
odborný radca

Archeológia, územné a stavebné konanie pre okresy Trenčín, Myjava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom

0322451821

Trenčín

Pastierová Lucia, Mgr.
odborný radca

Nehnuteľné NKP a územné plány pre okresy Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou

0322451826

TrenčínPavolková Lucia, Mgr.
odborný radca

Nehnuteľné NKP a územné plány pre okresy Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou 

0322451823

Trenčín

Radimák Ivan
dokumentátor

Dokumentácia, archív

0322451828

Trenčín

Ružôňová Mária, Mgr.
odborný radca

Nehnuteľné NKP a územné plány pre okresy Považská Bystrica, Ilava, Púchov

0322451825

Trenčín

Škúciová Danka, Ing.
ekonómka

Ekonómka, podateľňa

0322451111

Trenčín

Vdovičíková Mária, Mgr.
pamiatkárka

Hnuteľné NKP pre okresy Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, sakrálne pamiatky

0322451827

 

 

 

 

KPÚ TN Pracovisko:
Prievidza

Dvončová Mária, Ing.
odborný radca

Vedúca pracoviska Prievidza, nehnuteľné NKP okresov Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou

0462451121

KPÚ TN Pracovisko:
Prievidza

Brodňanová Barbora, Mgr.
odborný radca

Archeológia, územné a stavebné konanie pre okresy Považská Bystrica, Ilava, Púchov

0462451124

KPÚ TN Pracovisko:
Prievidza

Matáková Barbora, Mgr.
odborný radca

Hnuteľné NKP okresov Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou

0462451122

KPÚ TN Pracovisko:
Prievidza

Reháková Lívia


0462451111

KPÚ TN Pracovisko:
Prievidza

Porubčanová Monika, Mgr.
odborný radca

Archeológia, územné plány, územné a stavebné konanie okresov Prievidza a Partizánske

0462451123

 

 

 

 

Trnava

Babiková Ingrid, Mgr.
metodička

Hnuteľné NKP, sakrálna architektúra

0332452863

Trnava

Geričová Žofia Mgr.
Odborná radkyňa

Hnuteľné NKP, sakrálna architektúra

0332452827

Trnava

Grznár Peter, Mgr.
Odborný radca

Pamiatky archeológie, PZ Kopčany, hrady, archeológia – okr. Trnava, Skalica, Piešťany

0332452831

Trnava

Hanesová Alena, Ing.

Podateľňa, elektronická pošta
0332452837

Trnava

Helmešová Helena

Sekretariát, ekonomický úsek

0332452111

Trnava

Horváthová Monika, Ing.
Odborná radkyňa

Archeológia – okr. Galanta, Dunajská Streda, územné plány - okr. Galanta, Dunajská Streda, ľudová architektúra -
okr. Galanta, Dunajská Streda

0332452828

Trnava

Jakabšicová Alexandra, Ing.
Odborná radkyňa

Historické parky a zeleň, podateľňa, reklamné zariadenia, PZ Kopčany

0332452832

Trnava

Kazimír Milan, Ing.
Hlavný radca

Zástupca riaditeľky KPU, MPR Trnava

0332452822

Trnava

Kšiňanová Veronika, Ing. arch.
Odborná radkyňa

MPR Trnava, PZ Piešťany

0332452826

Trnava

Kučera Jaroslav

Podateľňa

0332452835

Trnava

Kvetanová Gabriela, Ing. arch.
Štátna radkyňa

Riaditeľka KPÚ

0332452111

Trnava

Rábiková Zuzana Mgr.
Odborná radkyňa

Pamiatky histórie, archív KPÚ, elektronická komunikácia

0332452825

Trnava

Rastislav Petrovič, Mgr. arch.
Odborný radca

Sakrálna architektúra -okr. Dunajská Streda, Galanta, kaštiele, kúrie

0332452824

Trnava

Sládok Matúš, Mgr.
Odborný radca

podklady pre archeológiu -okr. Dunajská Streda

0332452834

Trnava

Šabíková Eva, Ing. arch.
Odborná radkyňa

PZ Hlohovec, PZ Sobotište, technické pamiatky, ľudová architektúra

0332452829

Trnava

Švihorík Martin, Mgr.
Odborný radca

PZ Piešťany, MPR Trnava, technické pamiatky

0332452821

Trnava

Zelina Marek, Mgr.
Odborný radca

Sakrálna architektúra okr. Trnava, kúrie, profánna architektúra

0332452823

Trnava

Žemberová Renáta, Ing. arch.
Odborná radkyňa

PZ Skalica, PRĽA Plavecký Peter

0332452833

 

 

 

 

Žilina

Dudáš Miloš, doc. Ing., CSc.
Krajský radca

Riaditeľ, nehnuteľné NKP

0412452811

Žilina

Furman Martin, Mgr., PhD.
Odborný radca

Archeológia - Liptov, Orava, Turiec

0412452832

Žilina

Kopták Tomáš, Mgr., PhD.
Odborný radca

Archeológia - Turiec, Žilina, Kysuce, Bytča

0412452827

Žilina

Lehutová Mariana, Ing.
Odborná radkyňa

PZ Bytča, PZ Kysucké Nové Mesto, okres Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto

0412452828

Žilina

Líšková Dana
Verejná služba

Podateľna a registratúra

0412452831

Žilina

Magová Martina, Ing. arch.
Odborná radkyňa

MPR Žilina, PZ Liptovský Hrádok, Partizánska Ľupča

0412452821

Žilina

Majtan Vladimír, Mgr.
Odborný radca

MPR Žilina, PZ Liptovský Ján

0412452826

Žilina

Majtániková Zuzana
Verejná služba

Sekretariát, ekonomika

0412452111

Žilina

Marcová Katarína, Mgr.
Verejná služba

Administratíva archeológie, ÚZPF

0412452829

Žilina

Oporosková Stanislava, Mgr., PhD.
Odborná radkyňa

Archeológia - Ružomberok, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice

0412452810

Žilina

Piecková Jana, Mgr.
Odborná radkyňa

Hnuteľné NKP

0412452824

Žilina

Pleváková Petra, Mgr.
Odborná radkyňa

PRĽA Čičmany, PRĽA Vlkolínec, PZ Rajec, PZ Nižná Boca

0412452825

Žilina

Šichtová Miroslava, JUDr. Ing.
Hlavná radkyňa

Zástupkyňa riaditeľa, historická zeleň, územné plány

0412452822

Žilina

Zacharová Zuzana, Ing.
Verejná služba

Archív, dokumentácia a registratúrne stredisko

0412452823

 

 

 

 

KPÚ ZA Pracovisko:
Martin

Ďurian Karol, Ing. arch.
Odborný radca

Vedúci pracoviska, Architektúra, PZ Oravský Podzámok a Kláštor pod Znievom

0432452121

KPÚ ZA Pracovisko:
Martin

Marček Milan, Ing.
Odborný radca

Architektúra, PZ Martin a Kláštor pod Znievom

0432452122

KPÚ ZA Pracovisko:
Martin

Michalechová Adriana
Verejná služba

Sekretariát, podateľňa, registratúra a ekonomika

0432452111

KPÚ ZA Pracovisko:
Martin

Reťkovská Adriana, Mgr.
Odborná radkyňa

Hnuteľné národné kultúrne pamiatky, PZ Martin a Kláštor pod Znievom

0432452123

 

 

 

 

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Čechová-Beranová Zuzana, Mgr.
Odborná radkyňa

PR Podbiel, PZ Hybe, PZ Liptovský Mikuláš, PZ Východná, PZ Ružomberok

0442451122

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Jurčo Pavol, Ing. arch.
Verejná služba

Architektúra a územné plány v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok, Liptovský Mikuláš

0442451124

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Kulašík Peter, Ing. arch.
Verejná služba

Architektúra a územné plány v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Dolný Kubín a Tvrdošín, PZ Stankovany - Podšíp

0442451125

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Martonová Beata
Verejná služba

Sekretariát, podateľňa a ekonomika

0442451111

KPÚ ZA Pracovisko:
Ružomberok

Šípková Dagmar
Verejná služba

Archív, dokumentácia a registratúrne stredisko

0442451123


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti