Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Svetové dedičstvo

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 14. júla 2020

logo_unesco.gif Medzinárodný charakter problematiky ochrany kultúrneho dedičstva podčiarkujú mnohé snahy o jeho záchranu. Vyvrcholením tohto spoločného úsilia pri vytváraní ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva bolo prijatie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (SK PDF, 52 kB; EN PDF 88 kB) na generálnej konferencii UNESCO v Paríži v roku 1972, ktorý Slovenská republika ratifikovala 15. 11. 1990

Svetové dedičstvo predstavuje jedinečnú hodnotu, ktorá presahuje národné hranice a je dôležitá pre súčasné a budúce generácie celého ľudstva. Jeho permanentná ochrana má najvyššiu dôležitosť u medzinárodnej komunity ako celku.


Každý štát, ktorý Dohovor prijal, môže navrhnúť do Zoznamu svetového dedičstva svoje kultúrne pamiatky a prírodné lokality, spĺňajúce kritériá jedinečnej svetovej hodnoty, autenticity a integrity, ktoré majú náležitú právnu ochranu a vytvorené mechanizmy na zabezpečenie ich zachovania.

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a z neho vyplývajúce záväzky do súčasnosti prijalo 193 štátov sveta. V Zozname svetového dedičstva UNESCO je aktuálne zapísaných 1121 lokalít, nachádzajúcich sa v 167 štátoch. Z toho je 869 kultúrnych, 213 prírodných a 39 zmiešaných lokalít ...>> 

Na tohtoročnom 43. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, ktoré sa konalo v dňoch 30. júna –10. júla 2019 v Baku (Azerbajdžan), bol Zoznam svetového dedičstva rozšírený o 29 nových lokalít (4 prírodné lokality, 24 kultúrnych a 1 zmiešaná). Súčasne Výbor schválil 1 podstatné rozšírenie územia už existujúcej lokality svetového dedičstva.

Svetové dedičstvo na Slovensku
V roku 1993 boli do Zoznamu svetového dedičstva zapísané prvé 3 slovenské lokality s kultúrnym dedičstvom:
Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec. Každá z nich predstavuje iný výnimočný typ kultúrneho dedičstva. V roku 2000 bol do Zoznamu svetového dedičstva zapísaný Bardejov a v roku 2008 Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola v roku 2009 rozšírená o územie historického jadra mesta Levoča s dielom Majstra Pavla a bol zmenený jej názov na Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

Spolu s Jaskyňami Aggtelekského krasu a Slovenského krasu tvoriacimi našu spoločnú lokalitu s Maďarskom (zápis 1995, rozšírenie 2000) a Karpatskými bukovými pralesmi a starými bukovými lesmi Nemecka (lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom, zápis 2007, rozšírenie v r. 2011), ktoré reprezentujú prírodné dedičstvo, má dnes Slovensko na Zozname svetového dedičstva 7 lokalít.

      Kultúrne


        Prírodné

 

Návrhy na zápis do Svetového dedičstva

Aktuality SKD
Osobitná legislatíva a materiály na stiahnutie
Podujatia
Linky


Kontakt:

Referát svetového kultúrneho dedičstva
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

email:
lubica.pincikova@pamiatky.gov.sk
anna.tuharska@pamiatky.gov.sk
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti