Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Súpis NKP okres Ružomberok

zverejnené: 2. mája 2011
aktualizované: 2. mája 2011

supis_aKol. aut.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok
Pamiatkový úrad  Slovenskej republiky a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bratislava 2008, 287 s., ISBN 978-80-8085-673-1.
 
Publikácie je  prvým dielom pripravovanej  edície, ktorej zámerom je predstaviť verejnosti pamiatkový fond SR.  Prezentuje výsledky terénneho,   pramenného, analytického i komparatívneho  výskumu hnuteľných a nehnuteľných pamiatok a pamiatkových území  realizovaného Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, ako aj aktuálne informácie, ktoré sú súčasťou evidencie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
 
Úvodné kapitoly  sú venované  náčrtu širších historických, spoločenských, politických a kultúrnych súvislostí, ktoré ovplyvňovali formovanie skúmaného územia, vývoja jeho výtvarného umenia, umeleckých remesiel a architektúry.
V katalógovej časti sú po úvodnom hlavnom sídle okresu a jeho katastrálnych častiach abecedne zoradené jednotlivé obce. Pri každej obci sú uvedené jej historické názvy, podoba a popis platného erbu, geografická poloha, stručný historický vývoj a charakteristika urbanizmu. Nasledujú samotné heslá o národných kultúrnych pamiatkach, ktoré sa v obci nachádzajú.
Historické zábery, katastrálne mapy z tretej štvrtiny 19. storočia,  mapy druhého vojenského mapovania  z roku 1823,  originálne návrhy a archívne dokumenty, v konfrontácii so súčasným stavom približujú premeny a hodnoty dnešného pamiatkového fondu.
 
Publikáciu si môžete zakúpiť v Pamiatkovom úrade SR. Cena:  15 €
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti