Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Súpis národných kultúrnych pamiatok na Slovensku

zverejnené: 2. mája 2011
aktualizované: 6. septembra 2021


Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - Levoča
Zost.: Norma Urbanová, Barbora Kosová, Ľubica Szerdová-Veľasová
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2016, 679 s.
ISBN 978-80-556-2449-5

Titulná fotka súpisu pamiatok Levoča

Tretí diel najrozsiahlejšej edície o pamiatkach Slovenska!

Publikácia Národné kultúrne pamiatky na Slovensku: sídlo Levoča je tretí diel z edície mapujúcej hnuteľné a nehnuteľné pamiatky na území Slovenska, ktorú pripravuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart.
Pamiatkový úrad SR touto cestou prezentuje výsledky dlhodobej dokumentačnej a výskumnej práce všetkých druhov pamiatok Levoče, ktorá bola pre svoje s výrazné a jedinečné pamiatkové hodnoty zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ako súčasť lokality Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Autori podávajú zrozumiteľným spôsobom podrobnú syntézu poznatkov a informácií o jednotlivých pamiatkach, prehľad historických a kultúrnych súvislostí, ktoré formovali výtvarné umenie, remeslá aj architektúru, urbanistický a stavebný vývoj pamiatkovej rezervácie Levoča a celého sídla, vrátane mestských častí.
Historické zábery, katastrálne mapy z tretej štvrtiny 19. storočia a mapa prvého vojenského mapovania z roku 1769, originálne návrhy, kresby,  archívne dokumenty, zamerania hnuteľných pamiatok, detailov architektúry a pôdorysy so slohovou analýzou z pamiatkových a reštaurátorských výskumov v konfrontácii so súčasným stavom, dokumentovaným aj výnimočnými leteckými zábermi, približujú premeny a hodnoty dnešného pamiatkového fondu. Kniha je určená odborníkom i laikom so záujmom o kultúrne dedičstvo.

Cena: 20,00 €

 


Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Martin
Zost.: Ľubica Szerdová-Veľasová, Veronika Kapišinská
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2012, 624 s.
ISBN 978-80-556-0784-9

Titulka Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Martin

Publikácia je druhým dielom edičného radu o pamiatkovom fonde Slovenskej republiky.
Pamiatkový úrad SR touto cestou prezentuje výsledky dlhodobej dokumentačnej a výskumnej práce všetkých druhov pamiatok a pamiatkových území dolného Turca. Autori podávajú zrozumiteľným spôsobom podrobnú syntézu poznatkov a informácií o jednotlivých pamiatkach, ako aj aktuálne informácie, ktoré sú súčasťou evidencie ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
Úvodné kapitoly sú venované náčrtu širších historických, spoločenských, politických a kultúrnych súvislostí, ktoré ovplyvňovali formovanie skúmaného územia, vývoj jeho výtvarného umenia, umeleckých remesiel a architektúry.
V katalógovej časti sú po úvodnom hlavnom sídle okresu a jeho katastrálnych častiach abecedne zoradené jednotlivé obce. Pri každej obci sú uvedené historické názvy, podoba a popis platného erbu, geografická poloha, stručný historický vývoj a charakteristika urbanizmu. Nasledujú samotné heslá o národných kultúrnych pamiatkach, ktoré sa v obci nachádzajú.
Celofarebná publikácia využíva dobové i súčasné fotografie doplnené mapami,  nákresmi pôdorysov a originálnymi návrhmi stavieb, ktoré približujú premeny a hodnoty dnešného pamiatkového fondu.
Vypredané!Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2008, 287 s.
ISBN 978-80-8085-673-1

Titulka knihy Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres RužomberokPublikácia je prvým dielom pripravovanej edície, ktorej zámerom je predstaviť verejnosti pamiatkový fond SR. Prezentuje výsledky terénneho, pramenného, analytického i komparatívneho výskumu hnuteľných a nehnuteľných pamiatok a pamiatkových území realizovaného Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, ako aj aktuálne informácie, ktoré sú súčasťou evidencie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Úvodné kapitoly sú venované náčrtu širších historických, spoločenských, politických a kultúrnych súvislostí, ktoré ovplyvňovali formovanie skúmaného územia, vývoja jeho výtvarného umenia, umeleckých remesiel a architektúry. V katalógovej časti sú po úvodnom hlavnom sídle okresu a jeho katastrálnych častiach abecedne zoradené jednotlivé obce. Pri každej obci sú uvedené jej historické názvy, podoba a popis platného erbu, geografická poloha, stručný historický vývoj a charakteristika urbanizmu. Nasledujú samotné heslá o národných kultúrnych pamiatkach, ktoré sa v obci nachádzajú.

Cena: 15 €

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti