Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Služobné predpisy úradu

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 3. októbra 2018

  • Služobný predpis Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. 1/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní a podrobnosti o výbere pri  obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest ...>> (PDF, 88 kB)

  • Služobný predpis Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. 2/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo ...>> (PDF, 30 kB)

  • Dodatok č. 1 k Služobnému predpisu Pamiatkového úradu SR č. 2/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo ...>> (PDF, 29 kB)
  • Metodický pokyn č. 1/2016 na vykonávanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám v pôsobnosti PÚ SR ...>> (PDF, 1570 kB)
  • Smernica č.10/2016 o vybavovaní sťažností a petícií v PU SR ...>> (PDF, 1117 kB)


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti