Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Ročenka pamiatkových výskumov 2010

zverejnené: 9. októbra 2012
aktualizované: 18. apríla 2013

Ročenka pamiatkových výskumov 2010

Vydal: © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava, 2012
Zodpovedná redaktorka: PhDr. Katarína Kosová, zostavila a texty upravila: Mgr. Martina Orosová, fotografie: archív autorov a Archív PÚ SR, jazyková redaktorka: Mgr. Mária Riháková, © grafická úprava: Mgr. Bronislava Porubská

Autori výskumov:
Ing. Zdenko Bobáň, Ing. arch. Martin Bóna, Ing. arch. Róbert Erdélyi, Mgr. Barbora Glocková, Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Michaela Haviarová, Mgr. Marian Havlík, Mgr. Peter Horanský, Mgr. Igor Hovorič, doc. Ing. arch. Naďa Hrašková, PhD., Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., Ing. arch. Magdaléna Janovská, Ing. arch. Peter Kling, Ing. arch. Adriana Klingová, Mgr. Renáta Kollárová, Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Mgr. Edita Kušnierová, Mgr. Luboš Kürthy, doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Alexander Németh, PhDr. Mária Novotná, Mgr. Milan Piatrov, Mgr. Elena Sabadošová, Ing. arch. Zuzana Senteliková, PhDr. Mária Smoláková, CSc., Mgr. Eva Spaleková, doc. PhDr. Zuzana Ševčíková, CSc., Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. art. Andrej Štafura,
Mgr. Jozef Tihányi, PhDr. Norma Urbanová, Ing. arch. Barbora Váchová, PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

© Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií a grafických materiálov len s predchádzajúcim písomným súhlasom autorov.

Náklad: 500 ks., ISBN 978-80-89175-55-0

Ročenka pamiatkových výskumov 2010 str. 1 až 52 (PDF, 4896 kB)
Ročenka pamiatkových výskumov 2010 str. 53 až 92 (PDF, 4133 kB)
Ročenka pamiatkových výskumov 2010 str. 93 až 137 (PDF, 4726 kB)
Ročenka pamiatkových výskumov 2010 str. 138 až 196 (PDF, 3109 kB)


 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti