Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 4/2008

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Peter Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Elena  Kurincová
Občan a jeho identita v 20. Storočí
Der Bürger und seine Identität im 20. Jahrhundert
The citizen and his identity in the 20th century

6
Viera  Obuchová  – Jana Šulcová
Bratislavská Patrónka – od továrne k sociálnej inštitúcii
Die Bratislavaer Patrónka – von einer Fabrik zur Sozialinstitution
Bratislava’s Patrónka – from factory to social institution

13
Zuzana  Zvarová  –  Veronika  Vágenknechtová
Záhrada Kochovho sanatória
Der Garten des Koch-Sanatoriums
The garden of the Koch sanatorium

19
Kristína Zvedelová – Ivan  Gojdič – Rastislav Danák
Kúpalisko Eva v Piešťanoch 
Das Schwimmbad Eva in Piešťany
Swimming pool Eva in Piešťany

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

25
Jozef Csütörtöky
Najstarší  hviezdny glóbus na Slovensku 
Der älteste Sternenglobus in der Slowakei
The oldest celestial globe in Slovakia

32
Jana Oršulová
Hallerovský erb na poľnom dele
Der Haller-Wappen auf einem Feldgeschütz
Haller’s coat of arms on a field gun

36
Dušan Hovorka – Zdeněk Farkaš
Kamenné nástroje v zbierkach SNM-Archeologického múzea
Steingeräte in Sammlungen des SNM-Archäologischen Museums
Stone tools in the collections of the SNM-Archaeological Museum

41
Peter Roth
Pozostalosť cárovho komorníka  
Der Nachlass von einem Zarenkammerdiener
The inheritance of the tsar’s chamberlain

VÝSKUM  - FORSCHUNG – RESEARCH

43
Tatiana  Štefanovičová
Južné podhradie  Bratislavského hradu
Südliche Vorburg der Bratislavaer Burg
The southern extramural settlement of Bratislava castle
 
48
Jozef  Labuda – Martin Miňo
Radničná kaplnka v Banskej  Štiavnici
Die Rathauskapelle in Banská Štiavnica
The town hall chapel in Banská Štiavnica

52
Miroslav Čovan – Zuzana Janošíková
Kanónia č. 2 v Spišskej Kapitule
Kanonisches Haus Nr. 2 in Spišská Kapitula
Canonical House No 2 in Spišská Kapitula
 
OBNOVA/REŠTAUROVANIE – RENOVATION/RESTAURIERUNG – RENOVATION/RESTORATION

56
Katarína Pukanská – Marek Fraštia – Juraj Gembický
Nové technológie dokumentácie pamiatok
Neue Technologien der Denkmaldokumentation
New technologies in monument documentation
 
60
Magdaléna  Brázdilová
Secesný most v Kráľovej pri Senci
Die Jugendstilbrücke in Kráľová pri Senci
Secession Bridge in Kráľová pri Senci

63
Peter  Hudák
Obnova kúrie v Dubníku
Erneuerung der Kurie in Dubník
Renovation of curia in Dubník

ZAHRANIČIE – AUSLAND – ABROAD

65
Zuzana  Francová
Múzeum  skla vo Frauenau  
Das Glasmuseum Frauenau
Frauenau Glass Museum

67
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER- BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti