Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 4/2007

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents 

1
Branislav Rezník
Úvodník 
Leitartikel
Editorial

2

Petra Pospechová
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku
Mariä-Himmelfahrtskirche in Pezinok
The Church of the Assumption of the Virgin Mary in Pezinok


Ivan Gojdič
Známe i neznáme hodnoty Liptovského Hrádku
Bekannte und unbekannte Werte von Liptovský Hrádok
The Liptovský Hrádok’s celebrated yet unknown attributes

12
Katarína Chmelinová
Jozef Sirinek – zabudnutý františkánsky sochár
Jozef Szirinek – ein vergessener franziskanischer Bildhauer
Jozef Szirinek – the forgotten Franciscan sculptor

16
Eva Križanová
Renesančné portály na Slovensku
Renaissanceportale in der Slowakei
Renaissance portals in Slovakia

21
Elena Kurincová
Obrázky zo života slečny Mimi
Bilder aus dem Leben des Fräuleins Mimi
Pictures from the life of Miss Mimi

24
Ján Aláč
Ľudový ornament na náhrobníkoch v Novohrade
Das Volksornament auf Grabsteinen aus Novohrad
Traditional folk ornament on Novohrad’s tombstones

28
Miroslav Čovan
Kaštieľ v Humennom
Schloss Humenné
Manor house in Humenné

31
Viera Obuchová – Vladimír Dian
Stirling – hrad v Škótsku a rodina v Bratislave  
Stirling – eine Burg in Schottland und eine Familie in Bratislava
Stirling – the Scottish castle and the Bratislava family

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION

33
Barbora Matáková
Oplakávanie Krista z Bánoviec nad Bebravou 
Die Beweinung Christi aus Bánovce nad Bebravou
The Grieving for Christ from Bánovce nad Bebravou

OBNOVA – RENOVIERUNG – RENOVATION

37
Gabriela Kvetanová
Obnovené kúpeľné objekty v Piešťanoch
Renovierte Kurobjekte in Piešťany
Renowned spa facilities in Piešťany

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

41
Andrej Botek
Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch
Kirche der hl. Margareta von Antiochia in Kopčany
The Church of St. Margaret Antiokhii in Kopčany

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

46
František Bizub
Priemyselné objekty v Kráľovej Lehote a okolí v 18. – 19. storočí
Industrieobjekte in Kráľová Lehota und Umgebung im 18. – 19. Jahrhundert
Industrial objects in Kráľova Lehota and surrounding in 18th – 19th centuries

50
Oľga Klaková
Banský závod pri šachte Žigmund v Banskej Štiavnici
Bergbetrieb bei der Schacht Sigismund in Banská Štiavnica
Mining enterprise with the Sigismund mine in Banská Štiavnica

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

53
Zuzana Francová
Pokál cechu bratislavských murárov a kamenárov
Pokal der Maurer und Steinmetzezunft von Bratislava
The cup of Bratislava masons and stonecutters guild

EXPOZÍCIA – EXPOSITION – EXHIBITION

57
Simona Jurčová
Krása zašlých čias
Reiz der alten Zeiten
Charmed elder days

ZAHRANIČIE – AUSLAND – ABROAD

59
Hana Dvořáková
Voskové a tragantové plastiky pod sklem
Wachs und Tragantfiguren unter dem Glas
Wax and tragant sculptures under glass

63
Petr Polášek
Konzervace a restaurování plastik z vosku
Konservierung und Restaurierung der Wachsfiguren
Conservation and restoration of wax-sculptures

66
Ján Papco
Otázniky nad batáliou v Olomouci 
Fragezeichen über Schlachtbild aus Olomouc
Queries over battle painting in Olomouc

69
NOTES – NOTES –NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti