Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 4/2006

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 13. apríla 2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents
 
1
Mária Novotná
Úvodník
Leitartikel
Editorial
 
2
Ivan Gojdič – Silvia Paulusová – Kristína Zvedelová
Dominikánsky kostol v Košiciach
Die Dominikanerkirche in Košice
The Košice Dominican church                                                     
 
9
Eva Križanová
Vstupná veža Kežmarského hradu
Der Eingangsturm der Burg von Kežmarok
The entrance tower of Kežmarok castle
 
14
Igor Zmeták
Národy sveta optikou 16. storočia
Die Völker der Welt durch die Optik des 16. Jahrhunderts 
The world’s nations as seen in the 16th century
 
20
Elena Kurincová
Slovenské národné „nosivo“ a Ján Jesenský Gašparé
Die slowakische Nationaltracht und Ján Jesenský Gašparé
Slovak national clothes and Ján Jesenský Gašparé
 
23
Eva Šmelková
Pamiatková zóna Železník
Die Denkmalzone Železník
Železník monument zone
 
26
Ján Hlobil
Baníctvo Železníka v rožňavskom múzeu
Der Bergbau von Železník im Museum Rožňava
Železník mining in Rožňava museum
 
28
Vladimír Dian – Viera Obuchová
Bratislavský fotograf František Jánoška
Der Bratislavaer Fotograf František Jánoška
Bratislava photographer František Jánoška
 
31
Vladimír Draxler
Bratislavské rozhlasové budovy
Das Bratislavaer Funkhaus
Bratislava radio buildings
 
35
Peter Janík
O zázname zvuku  - Z histórie rozhlasovej techniky
Über die Tonaufzeichnung – Aus der Geschichte der Funktechnik
Recording the sound – From the history of radio technology
 
Osobnosti – Persönlichkeiten – Personalities
 
41
Magdaléna Kvasnicová
V službe umenia a cirkvi – Život a dielo Valéra A. Zavarského
Im Dienste der Kunst und der Kirche – Valér A. Zavarský: Leben und Werk
Serving art and church – Live and work of Valér A. Zavarský
 
Reštaurovanie – Restaurierung – Restoration
 
47
Eva Spaleková
Oltár sv. Mikuláša zo Spišskej Soboty
Der St.Nikolaus-Altar von Spišská Sobota
The altar of St. Nicholas from Spišská Sobota
 
Nová expozícia – Neue Ausstellung – New exposition
 
53
Jana Uhlířová
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Ein Naturwunder – Biodiversität der Erde
The wonder of nature – Biodiversity of the Earth
 
Výstava – Ausstellung – Exhibition
 
58
Klára Komorová
Modrá krv – tlačiarenská čerň
Blaues Blut – Druckerschwärze
Blue blood – print’s ink
 
64
Štefan Oriško
Umenie doby Žigmunda Luxemburského 
Die Kunst der Zeit Sigismunds von Luxemburg
The art of the Žigmund Luxemburský period
 
Recenzia – Rezension – Review
 
67
Ján Abelovský
Nová monografia Martina Benku
Neue Monographie über Martin Benka
New monograph of Martin Benka
 
71
NOTES – NOTES – NOTES
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti