Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 4/2005

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 13. apríla 2012

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Pavol Valachovič
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Zdeněk Farkaš
Druhý zánik veľkomoravských hradísk
Der zweite Niedergang großmährischer Burgstätten
Second Downfall of Great Moravian Hill-Forts

6
Marek Budaj – Peter Nagy
Poklad mincí zo Svätého Jura
Münzschatz aus Svätý Jur
Hoard of Coins from Svätý Jur

9
Richard Marsina
Hodnoverné miesta
Beglaubigungsorte
Credible Places

14
Jozef Tihányi – Ivan Gojdič
Letné sídla trnavských mešťanov
Sommersitze der Bürger von Trnava
Summer Residences of Trnava Burghers

19
Jana Pohaničová
Kaplnka Sztárayovcov v Michalovciach
Die Kapelle der Familie Sztáray in Michalovce
Sztáray Chapel in Michalovce

24
Darina Petranská
Historická budova divadla v Prešove
Das historische Theatergebäude in  Prešov
Historical Building of the Theatre in Prešov

29
Marta Herucová
Narodenie Panny Márie z Klátovej Novej Vsi
Mariä Geburt aus Klátová Nová Ves
Nativity of Virgin Mary from Klátová Nová Ves

35
Katarína Chmelinová – Jana Kalinayová-Bartová
Hudobné motívy na spišských organoch zo 17. storočia
Musikalische Motive an Zipser Orgeln aus dem 17. Jahrhundert
Musical Motifs in the 17th Century Spiš Organs

42
Jana Oršulová
Neznáme erby na oltároch v Bratislave
Unbekannte Wappen an Altären in Bratislava
Unknown Coats-of-arms in Bratislava Altars

44
Tivadar Petercsák
Slováci v Hevešskej župe
Slowaken im Komitat Heves
Slovaks in Heves Comitat

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

49
Pavel Štěpánek
Španielske umenie zo slovenských zbierok
Spanische Kunst aus slowakischen Sammlungen
Spanish Art in Slovak Collections

53
Miroslava Štýbrová
Celkom obyčajné topánky
Ganz gewöhnliche Schuhe
Quite Common Shoes

58
Pavel Habáň
Uhorská šabľa z 15. storočia
Ungarischer Säbel aus dem 15. Jahrhundert
Hungarian Sabre from the 15th Century

59
Vladimír Michalička
Výtvarné dielo Zdenka Buriana v škole
Die Arbeiten von Zdeněk Burian in der Schule
Zdeněk Burian's Works of Art at School

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION

63
Zuzana Chovanová
Madona s Ježiškom z Nového Mesta nad Váhom 
Madonna mit dem Jesuskind aus Nové Mesto nad Váhom 
Madonna and Child from Nové Mesto nad Váhom

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER –TECHNICAL MONUMENTS

66
Oľga Klaková
Banská Hodruša – stavebné a technické pamiatky
Banská Hodruša – bauliche und technische Denkmäler
Banská Hodruša - Buildings and Technical Monuments

70
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti