Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 3/2009

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Peter Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Jozef Tihányi
Červený Kameň na zbierkových predmetoch múzea
Der Burg Červený Kameň auf Sammlungsobjekten des Museums
Červený Kameň Castle as part of the museum’s collection

6
František Gahér   
Epigrafické pamiatky vo Svätom Jure a Pezinku
Epigraphische Denkmäler in Svätý Jur und Pezinok
Epigraphic monuments in Svätý Jur and Pezinok

11
Elena Sabadošová
Meštiansky dom na Radničnom námestí č. 9 v Pezinku 
Das Bürgerhaus am Radničné-Platz Nr. 9 in Pezinok
The Burgher’s house at  Radničné námestie No. 9 in Pezinok

17
Agáta Petrakovičová
Heřman Landsfeld – keramikár a zberateľ
Heřman Landsfeld – Keramiker und Sammler
Heřman Landsfeld – ceramist and collector

23
Michaela Haviarová – Jozef Tihányi
Príbeh Hajduškovho domu v Modre
Die Geschichte des Hajdušek-Hauses in Modra
The story of the Hajdušek house in Modra

28
Ladislav Mlynka
Vodný kolesový mlyn v Cajle
Die Wasserradmühle in Cajla
The water wheel mill in Cajla

30
Katarína Čierna
Galéria insitného umenia
Galerie der Naiven Kunst
The Gallery of Naïve Art

35
Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2008
Jahrespreise der Revue Pamiatky a múzeá 2008
Annual prizes of the Pamiatky a múzeá review for 2008

39
Juraj Bartík
Zbierka Jiřího Janošíka: Nadregionálne kontakty v mladšej bronzovej dobe
Die Sammlung von Jiří Janošík. Überregionale Kontakte in der Jungbronzezeit
The collection of Jiří Janošík. Above-regional contacts in the Late Bronze Age

43
Alexandra Kusá
Výstava Slovenský obraz ako anti-obraz v Prahe
Die Ausstellung Slowakisches Bild als Anti-Bild in Prag
The exhibition Slovak Picture as Anti-Picture, Prague

46
Markéta Plichtová
Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí
Wie haben wir gelebt? Die Slowakei im 20. Jahrhundert
How did we live? Slovakia in the 20th century

47
Katarína Bajcurová
Martin Benka – prvý dizajnér slovenského národného mýtu
Martin Benka – der erste Designer des slowakischen Nationalmythos
Martin Benka – the first designer of the Slovak national myth

49
(red.)
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok
Nationalkulturdenkmäler in der Slowakei – Bezirk Ružomberok
National cultural monuments in Slovakia – Ružomberok district

50
Eva Švajdová
Smaltovaný riad z Hronca
Emailgeschirr aus Hronec
Enamelled dishes from Hronec

54
Zdenka Turzíková
Obnova Apponyiho paláca v Bratislave
Renovierung des Apponyi-Palastes in Bratislava
Renovation of the Apponyi Palace in Bratislava

55
Mária Kotorová
Deň starých Slovanov – návrat v čase
Der Tag der alten Slawen – eine Rückreise in der Zeit
The Day of Old Slavs – going back in time

57
(red.)
Moderná architektúra na Slovensku
Moderne Architektur in der Slowakei
Modern architecture in Slovakia

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

58
Ivan Žilinčík
Storočný parný rušeň vo Vychylovke
Die Jahrhundertfeier der Dampflokomotive in Vychylovka
Centenary of the steam engine in Vychylovka

ZANIKNUTÉ PAMIATKY – Verödete Denkmäler – Extinct monuments

61
Miloš Dudáš
Osud Starej fary v Žiline
Das Schicksal der Alten Pfarrei in Žilina
The fate of the Old Vicarage in Žilina

OCENENIE – WÜRDIGUNG – AWARD

66
Erika Horanská
Európske ocenenie pre AINova
Europäischer Preis für AINova
European Award for AINova

67
NOTES – NOTES – NOTES

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti