Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 3/2008

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents

1
Peter Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Jozef Hoššo
Archeologický výskum v centre Kremnice
Archäologische Ausgrabungen im Stadtzentrum von Kremnica
Archaeological research in the centre of Kremnica

5
Zbyšek Šustek
Úsilie Habsburgovcov o menovú  integráciu
Die Bemühung der Habsburger um eine Währungsintegration
Habsburg efforts at monetary integration

11
Elena Kašiarová
Banské mapy a plány v Pamäti sveta
Alte Bergbaukarten und -pläne im Gedächtnis der Welt
Old mining maps and plans listed in the Memory of the World

18
VÝROČNÉ CENY ČASOPISU PAMIATKY A MÚZEÁ ZA ROK 2007
Jahrespreise der revue Pamiatky a múzeá 2007
Annual prizes of the Pamiatky a múzeá review for 2007

21
Magdaléna Janovská – Mária Novotná
Najnovšie výskumy v Spišskej Kapitule
Die neuesten Untersuchungen in Spišská Kapitula
Latest explorations in Spišská Kapitula

28
Jozef Medvecký
Ranorenesančné tabernákulum z roku 1497 v Nitre
Ein Frührenaissance-Tabernakel aus dem Jahre 1497 in Nitra
Early-renaissance tabernacle from 1497 in Nitra

31
Marián Majerník
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej
Museum für Kinematographie der Familie Schuster
Cinema Museum of the Schuster family

33
Barbora Glocková – Ľuboš Kürthy
Zberateľstvo umenia  15. –  18. storočia v Kremnici
Die Sammler von Kunst des 15. – 18. Jahrhunderts in Kremnica
Art collections of the 15th – 18th centuries in Kremnica

37
Aurel Hrabušický – Petra Hanáková
Stratený čas? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii
Verlorene Zeit? Die Slowakei 1969 – 1989 in Dokumentarphotographie
Lost Time? Slovakia 1969 – 1989 in documentary photography

40
Mária Čelková – Miluláš Čelko – Igor Graus
Portréty komorských grófov
Porträte von Kammergrafen
Portraits of Chamber Counts

44
Jana Gregorová – Peter Mikloš
Hľadanie kultúrnej kontinuity
Die Suche nach kultureller Kontinuität
Looking for cultural continuity

46
(red.)
Sklad č. 7 – modernistická ikona
Lagerhaus Nr. 7 – eine modernistische Ikone
Warehouse No 7 – modernistic icon

48
Eva Spaleková
Súsošie sv. Juraja z Kostola sv. Jakuba v Levoči
Die Statuengruppe des St. Georg aus der St. Jakobskirche in Levoča
Sculpture of St. George from the Church of St. Jacob in Levoča

54
Stanislav Mičev
Projekt Vagón
Das Wagon-Projekt
The Wagon Project

57
Erika Nádošová
Kultúrne dedičstvo očami detí
Das Kulturerbe mit Kinderaugen gesehen
Cultural heritage through children’s eyes

59
Václav Hanuliak
Zvolen a Pustý hrad. Po stopách dávnej minulosti  
Zvolen und Pustý hrad. Auf den Spuren tiefer Vergangenheit
Zvolen and Pustý Castle. In traces of ancient history  

ZAHRANIČIE – AUSLAND – FROM ABROAD

61
Margaréta Musilová – Miroslav Musil
Veľká razia – kultúrne dedičstvo sa vracia domov
Großer Streifzug – Kulturerbe kehrt heim
Big raid – cultural heritage returns home

OSOBNOSTI – PERSÖNLICHKEITEN – PERSONALITIES

Ján Lukačka
Vzácne jubileum Richarda Marsinu
Seltenes Jubuläum von Richard Marsina
Rare anniversary of Richard Marsina

65
NOTES – NOTES- NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti