Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 3/2007

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

Obsah  - Inhaltsverzeichnis – Contents

1
Peter Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial 

2
Miloš Dudáš
Pamiatky Žiliny a jej okolia
Denkmäler Žilinas und seiner Umgebung
The monuments of Žilina and its surroundings

7
Jozef Moravčík
Nové archeologické objavy v Žiline 
Neue archäologische Entdeckungen in Žilina
New archaeological discoveries in Žilina

12
Richard Marsina
Žilina v stredoveku
Žilina im Mittelalter
Žilina in the Middle Ages

16
Tomáš Janura
Žilina – križovatka obchodných ciest
Žilina – Kreuzung der Handelsstraßen
Žilina – the crossroad of business routes

21
Michal Jurecký
Františkáni v Žiline v 18. storočí
Die Franziskaner in Žilina im 18. Jahrhundert
Franciscans in Žilina in the 18th century

25
Miloš Dudáš
Evanjelický a. v. kostol v Žiline
Die evangelische Kirche A.B. in Žilina
Evangelical church of Augsburg confession in Žilina

30
Marián Mrva – Andrej Ferko
Považské múzeum 3D online 
Považie Museum 3D online
Považské Museum 3D online

34
Michal Šimkovic
Príbeh záchrany Lietavského hradu
Geschichte der Rettung der Burg Lietava
The story of rescuing Lietava castle

EXPOZÍCIA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

39
Michal Jurecký
Nová expozícia v kaplnke hradu Strečno
Neue Austellung in der Burgkapelle Strečno
New exhibition in the Strečno castle chapel

40
VÝROČNÉ CENY ČASOPISU PAMIATKY A MÚZEÁ ZA ROK 2006
Jahrespreise der Revue Pamiatky a múzeá 2006
Annual prizes of the Pamiatky a múzeá review for 2006

69
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti