Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 2/2008

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents

Katarína Kosová
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Henrieta Žažová
Markušovský kaštieľ v archívnych prameňoch 
Schloss Markušovce in Archivquellen
The Markušovce manor house in archives 

8
Martin Bóna – Michal Šimkovic
Výskum opevneného kaštieľa v Markušovciach
Erforschung des befestigten Schlosses in Markušovce
Research of the fortified manor house in Markušovce

14
Rút Lichnerová
Grafická výzdoba historických banských máp 
Graphische Verzierung von historischen Bergbaukarten
Graphic decoration on historical mining maps 

18
Branislav Lesák
Výskum v areáli klarisiek v Bratislave
Erforschung des Klarissinen-Areals in Bratislava
Research of the Clarisse area of Bratislava

22
Zuzana Ševčíková
Kaštieľ v Ostraticiach 
Das Schloss in Ostratice
The manor house in Ostratice 

29
Zuzana Nemcová
Miery a ich kontrola v mestách 
Maße und deren Kontrolle in Städten
Measures and how they were controlled in towns 

33
Zuzana Zvarová – Peter Horanský
Ilavský pivovar
Das Brauhaus in Ilava
Ilava brewery

36
Dagmar Poláčková
Ľudovít Fulla – avantgarda v grafickom dizajne
Ľudovít Fulla – die Avantgarde im graphischen Design
Ľudovít Fulla – avant-garde in graphic design

39
Elena Kurincová
Štandarda prezidenta Jozefa Tisa 
Standarte des Präsidenten Jozef Tiso
The standard of President Jozef Tiso 

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

43
Norma Urbanová
Neskorobarokový kostol v Žalobíne  
Die Spätbarockkirche in Žalobín
The late-baroque church in Žalobín

RECENZIA – REZENSION – REVIEW

48
Andrej Fiala
Encyklopédia slovenských hradov
Enzyklopädie der slowakischen Burgen
Encyclopaedia of Slovak Castles

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

49
Robert Hoza
Kniha Ester 
Das Buch Ester
Book of Ester 

53
Vladimír Sklenka
Slobodomurárske predmety v Stredoslovenskom múzeu
Freimaurergegenstände im Mittelslowakischen Museum
Masonic relics in the Central Slovakia Museum

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

56
Rudolf Magula – Ján Brehuv
Štefanská huta v Kluknave
Die Stephanshütte in Kluknava
The Štefanská smelting plant in Kluknava

61
Miroslav Lacko
Po stopách baníctva v Rákoši  
Auf den Spuren des Bergbauwesens in Rákoš
Traces of mining in Rákoš  

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

64
Gabriela Podušelová
Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí  
Wie haben wir gelebt? Die Slowakei im 20. Jahrhundert
How did we live? Slovakia in the 20th century  

68
NOTES – NOTIZBUCH – DIARY

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti