Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 2/2007

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents 

1
Pavel Dvořák
Úvodník
Leitartikel
Editorial 

2
Mária Novotná
Oltár sv. Štefana a Imricha v Matejovciach 
Der Altar des heiligen Stephan und des heiligen Emmerich in Matejovce
The Altar of St. Stephen and St. Emeric in Matejovce

9
Ivan Chalupecký – Marián Soják – Anton Karabinoš
Výskum v Kostole sv. Ducha v Žehre
Forschungen in der Kirche des Heiligen Geistes in Žehra
Research in the Church of the Holy Spirit in Žehra

13 
Karol Pieta – Alexander Ruttkay
Bojná – nový fenomén v slovenských dejinách
Bojná – ein neues Phänomen in der slowakischen Geschichte
Bojná – a new phenomenon in Slovak history 

16 
Ilona Cónová – Ingrid Gajdošová
Gotická vitráž v Pezinku-Mysleniciach
Gotische Glasmalerei in Pezinok-Myslenice
The gothic windowpane in Pezinok-Myslenice

20 
Zuzana Ševčíková – Tomáš Janura
Stredoveký hrádok v Horovciach
Mittelalterliches Kastell in Horovce
The medieval fort in Horovce

25
Maroš Semančík

Sakrálna architektúra vo Vysokých Tatrách
Sakralarchitektur in der Hohen Tatra
Sacral architecture in the High Tatras

29
Ivana Kvetánová – Pavol Višňovský
Jupiter Dolichenus alebo Mars?
Jupiter Dolichenus oder Mars?
Jupiter Dolichenus or Mars?

33
Oľga Klaková
Svätý Anton
Svätý Anton – Bau- und Technikdenkmäler
Svätý Anton – the building and technical monuments

36
Martin Mešša
Fujara 
Die Fujara
The Fujara 

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

40
Branislav Resutík
Podoby Laurinskej brány v Bratislave
Historische Formen des Lorenzertors in Bratislava
The historical shapes of the St. Lawrence gate in Bratislava

44
Marián Havlík – Elena Sabadošová

Meštiansky dom na Rudnayovom námestí v Bratislave
Bürgerhaus auf dem Rudnay-Platz (Rudnayovo námestie) in Bratislava
The Burgher’s house in Rudnay square in Bratislava 

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION

47
Ingrid Štibraná
Reštaurované jazdecké portréty z hradu Červený Kameň
Restaurierte Reiterporträts von der Burg Červený Kameň
The restored equestrian portraits from Červený Kameň Castle

52
Ján Bartl – Miroslav Hain

Fyzikálne metódy v pamiatkovom výskume 
Physikalische Methoden in der Denkmalforschung
Physical methods in conservation research
 
OSOBNOSTI – PERSÖNLICHHKEITEN – PERSONALITIES

57
Jana Pohaničová
Alfréd Piffl – architekt s dušou pamiatkara 
Alfréd Piffl – ein Architekt mit der Seele eines Denkmalpflegers
Alfréd Piffl – the architect with the soul of a conservationist

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS
 

62
Bibiána Ďurovová
Bábkové divadlo rodiny Dubských
Das Puppentheater der Familie Dubský 
The puppet theatre of the Dubský family

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

65
Marta Janovíčková
Reštaurovanie v Historickom múzeu
Restaurierung im Historischen Museum
Restoration in History Museum 

67
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti