Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 2/2006

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 13. apríla 2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents
 
1
Mária Poláková
Úvodník
Leitartikel
Editorial
 
2
Peter Glos – Mária Novotná – Ľubor Suchý
Krovové konštrukciekaplnky Zápoľských v Spišskej Kapitule
Die Zápolya-Kapelle in Spišská Kapitula – Dachstuhlkonstruktionen 
The Chapel of Zápoľský in Spišská Kapitula – Truss constructions 
 
9
Eva Spaleková – Ladislav Székely
Korunovanie Karola Róberta v Spišskej Kapitule
Die Krönung Karol Róberts in Spišská Kapitula
Coronation of Karol Róbert in Spišská Kapitula
 
14
Jaroslava Žuffová – Daniela Zacharová
Gotický Kostol sv. Mikuláša v trnave. Prvé poznatky o vzniku
Die gothische kirche St.Nikolaus in Trnava. Erste Erkenntnisse über die Entstehung
Gothic Church of St Nicolas in Trnava. First observations on origins
 
20
Jozef Haľko
Reliéf kráľovnej Alžbety v Bratislave
Das Relief der Königin Elisabeth in Bratislava
Queen Elizabeth’s relief in Bratislava
 
24
Branislav Lesák
Archeológia na Hlavnom námestí v Bratislave
Archäologie auf dem Hauptplatz in Bratislava
Archeology at Bratislava’s Main Square 
 
27
Vladimír Segeš
Trestné právo v stredovekej Bratislave
Das Exekutionsrecht im mittelalterlichen Bratislava
Executive Law in medieval Bratislava
 
32
Alice Reininger
Nezvestné kresby Wolfganga Kempelena
Verschollene Zeichnungen von Wolfgang Kempelen
Missing drawings by Wolfgang Kempelen
 
35
Elena Kurincová
Jubilejná deklarácia a storočnica povstania 1848/1849
Jubiläumsdeklaration und Hundertjahrfeier des Aufstandes von 1848/1849
Jubilee declaration and centenary of uprising 1848/1849
 
38
Peter Horanský
Historická keramická krytina na Slovensku
Das historische Keramikdach in der Slowakei
Historic ceramic roofing in Slovakia
 
43
Edita Kušnierová
Grófska ľadovňa vo Vlachove
Der gräfliche Eiskeller in Vlachov
Count’s ice factory in Vlachov
 
Reštaurovanie – Restaurierung – Restoration
 
45
Michal Čajka
Kaplnka na Oravskom hrade
Die Kapelle auf der Burg Oravský hrad
Chapel at Orava castle
 
49
Eva Šmelková
Stredoveké nástenné maľby v Dobšinej
Mittelalterliche Wandmalereien in Dobšiná
Medieval wall painting in Dobšiná
 
Nálezy – Funde – Findings
 
52
Marián Soják
Antické mince zo Spiša
Antike Münzen aus der Zips
Antic coins from Spiš
 
56
Radoslav Čambal
Tkáčska dielňa kalenderberskej kultúry v Nových Košariskách
Weberwerkstatt der Kalenderbergkultur in Nové Košariská
Weaving workshop of Kalenderber culture in Nové Košariská
 
Zbierky – Sammlungen – Collections
 
60
Andrea Milanová
Šperky z obdobia rokov 1840 – 1880
Schmuck aus der Zeit von 1840 – 1880
Jewelries from the years of 1840 – 1880

Zahraničie – Ausland – Abroad

64
Zuzana Francová
Umenie azulejos v Portugalsku
Azulejos-Kunst in Portugal
The art of the azulejos in Portugal
 
68
NOTES – NOTES – NOTES
 
73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti