Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 2/2005

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 13. apríla 2012

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Katarína Kosová
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Zuzana Francová
Sebastian Majsch ako maliar streleckých terčov
Sebastian Majsch als Maler von Schießscheiben
Sebastian Majsch, the Painter of Marksmen's Targets

8
Milan Majtán
Krátke zaznamenanie sveta v slovenskej učebnici z roku 1760
Kurze Aufzeichnung der Welt in slowakischen Lehrbuch aus dem Jahr 1760
Short Recording of the World in Slovak Textbook of 1760

12
Bohuš Klein
Technické vybavenie kartografa v 18. storočí
Die technische Ausrüstung eines Kartographen im 18. Jahrhundert
18th Century Cartographer's Technical Equipment

15
Vladimír Turčan
Meč – najúčinnejšia zbraň dávnoveku  
Das Schwert – die wirksamste Waffe der Vorzeit 
Sword - the Most Efficient Weapon of Antiquity

18
Elena Miroššayová – Anton Karabinoš
Kláštor augustiniánov vo Veľkom Šariši
Das Augustinerkloster in Veľký Šariš
Monastery of the Augustinian in Veľký Šariš

25
Miloš Dudáš
Tolerančné drevené kostoly na Slovensku
Hölzerne Toleranzkirchen in der Slowakei
Wooden Churches Built Following the Letter of Tolerance in Slovakia

33
Zuzana Ševčíková – Viera Obuchová
Kaštiele v Krasňanoch. K dejinám pamiatkových hodnôt
Schlösser in Krasňany. Zur Geschichte der Denkmalwerte
Manors in Krasňany. History of the Value of Monuments

40
Ivan Gojdič
Kaštieľ v Malých Dvoranoch
Das Schloss in Malé Dvorany
Manor in Malé Dvorany

46
Jana Pohaničová
Romantické prestavby šľachtických sídiel – Rusovce, Veľké Uherce a Bojnice                  
Romantische Umbauten der Adelssitze – Rusovce, Veľké Uherce und Bojnice
Romantic Reconstructions of Aristocratic Residences – Rusovce, Veľké Uherce and Bojnice                  

54
Blanka Szeghyová
Svadba v meste v ranom novoveku
Stadthochzeit in der frühen Neuzeit
Wedding in Town in the Days of Early New Age


58
Jana Balážiková – Marian Havlík
Ukrižovaný Kristus – drevená polychrómovaná socha z Malaciek
Christus am Kreuz – eine polychromierte Holzstatue
Christ Crucified – Wooden Polychrome Statue from Malacky

61
Marta Herucová
Náhrobok Pavla Zerdahelyiho v Nitrianskej Blatnici
Grabmal des Pavol Zerdahely in Nitrianska  Blatnica
Paul Zerdahelyi's Tombstone in Nitrianska Blatnica

65
Pavol Valachovič
Premeny Večného mesta
Wandlungen der Ewigen Stadt
Transformations of the Eternal Town

70
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti