Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 1/2009

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents

1
Radoslav Ragač
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Jana Kalinayová-Bartová
Hudobné nástroje na nástennej maľbe v Martinčeku
Musikinstrumente auf einem Wandgemälde in Martinček
Musical instruments on a wall painting in Martinček

10
Dušan Buran
Neskorogotická kazateľnica v Kežmarku
Die spätgotische Kanzel in Kesmark (Kežmarok)
The late gothic pulpit in Kežmarok

16
Radoslav Ragač
Slávnostné dni kremnických františkánov
Festtage der Kremnicer Franziskaner
The festive days of Kremnica Franciscans

19
Tomáš Janura
Liptovské zemianky v 18. storočí
Die Liptauer Landedelfrauen im 18. Jahrhundert
The yeowomen of Liptov in the 18th century

24
Simona Jurčová
Spolok trnavských ostrostrelcov
Der Scharfschützenverein in Trnava
The Trnava Sharpshooters Society

29
Peter Keresteš
Appelovci – hospodárski úradníci aristokracie
Die Appels – wirtschaftliche Beamte der Aristokratie
Appel Family – the administration clerks of the Hungarian aristocracy

36
Eva Križanová
Kostol sv. Juraja v Likavke
Die Kirche Hl. Georg in Likavka
The Church of St. George in Likavka

39
Jiří Janošík
Včasnostredoveké zvony a nálezy z Bojnej
Frühmittelalterliche Glocken und Funde aus Bojná
Early medieval bells and other findings from Bojná
 
Výskum  - Forschung – Research

43
Branislav Lesák – Andrej Vrtel
Archeologický výskum v Apponyiho paláci v Bratislave
Archäologische Ausgrabung in dem Apponyi-Palast in Bratislava
Archaeological research in the Apponyi Palace in Bratislava

49
Ivo Štassel
Nové poznatky o Apponyiho paláci
Neue Kenntnisse über den Apponyi-Palast in Bratislava
New information about the Apponyi Palace in Bratislava
 
EXPOZÍCIA – EXPOSITION – EXPOSITION

54
Marta Janovíčková
Apponyiho palác a jeho nové expozície
Der Apponyi-Palast und seine neuen Expositionen
Apponyi Palace and its new expositions
 
VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

58
Magda Kvasnicová
Franz Storno – reštaurátor sakrálnych pamiatok
Franz Storno – Restaurator der Sakraldenkmäler
Franz Storno – restorer of religious monuments

62
Juraj Zajonc
Lepoglavská čipka
Spitze aus Lepoglava
Lace from Lepoglava
 
ROZHOVOR – GESPRÄCH – INTERVIEW

64
Svet človeka 19. storočia. Rozhovor s Martou Herucovou a Máriou Novotnou
Die Welt des Menschen im 19. Jh. Ein Gespräch mit Marta Herucová und Mária Novotná
Man´s world in 19th century. An interview with Marta Herucová and Mária Novotná

69
Notes – Notes – Notes

73
Knihy – Bücher- Books
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti