Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 1/2007

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents

1
Viera Dvořáková
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Zdeněk Farkaš
Dzeravá skala – osídlenie jaskyne v neskorej kamennej dobe
Dzeravá skala – eine Höhlensiedlung in der Spätsteinzeit
Dzeravá skala – cave settlement in late Stone Age

6
Petr Švanda
Hrad Biely Kameň
Die Burg Biely Kameň
Biely Kameň Castle

12
Mária Čelková
Kostol sv. Michala archanjela vo Vyhniach
Die Kirche des hl. Erzengels Michael in Vyhne
The Church of St. Michael the Archangel in Vyhne

19
Katarína Chmelinová
Gotizujúce formy v ranobarokovej rezbe
Gotisierende Formen in der frühbarocken Schnitzkunst
Gothic forms in early-baroque carving

24
Zuzana Francová – Želmíra Grajciarová – Marta Herucová
Ženy v Bratislavskom umeleckom spolku
Frauen im Pressburger Kunstverein
Women of the Bratislava Arts Association

29
Zuzana Zvarová – Peter Horanský
Stará vinárska škola v Modre
Die alte Weinbauschule in Modra
Old winery school in Modra  

34
Vladimír Draxler
Mimobratislavské rozhlasové budovy
Funkhäuser außerhalb Bratislavas
Out of Bratislava radio buildings

38
Martina Orosová
Neznáma minulosť kaštieľa v Hodkovciach
Unbekannte Vergangenheit des Schlosses Hodkovce
The unknown past of the Hodkovce manor house

43
Miloš Dudáš
Drevené kostoly – nominácia do Zoznamu svetového dedičstva
Holzkirchen – Nominierung für die Liste des Welterbes
Wooden churches – Nomination to the World Heritage List

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

49
Daniela Zacharová
Baroková maľba v kláštore trinitárov v Trnave
Barocke Malerei im Trinitarierkloster in Trnava
Baroque painting of the Trinity monastery in Trnava

OSOBNOSTI – PERSÖNLICHKEITEN – PERSONALITIES

52
Andrea Milanová
Básnik krajiny Ľudovít Csordák
Der Landschaftsdichter Ľudovít Csordák
Landscape poet Ľudovít Csordák

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

57
Vladimír Sklenka
Súdne a popravné meče
Gerichts- und Hinrichtungsschwerter
Juridical and execution swords

60
Elena Kurincová
Neznáme rady Slovenskej ligy?
Unbekannte Orden der Slowakischen Liga?
Unknown awards of the Slovak league?

ZAHRANIČIE – AUSLAND – ABROAD

62
Ondřej Jakubec
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Das Erzdiözesanmuseum in Olomouc
Archdiocese Museum of Olomouc

66
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti