Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 1/2006

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 13. apríla 2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents
 
1
Tibor Díte
Úvodník
Leitartikel
Editorial
 
2
Vladimír Rábik
Civitas munita – výsady stredovekých miest o hradbách
Civitas munita – das Mauerrecht der mittelalterlichen Städte
Civitas munita – the privilege to fortify in medieval towns
 
9
Rastislav Petrovič
Šintavský hrad  - seredský kaštieľ na plánoch zo 17. – 19. storočia
Die Burg Šintavský hrad – das Schloss Sereď auf Plänen aus dem 17. – 19. Jahrhundert
Šintava Kastle – Sereď manor house under construction from the 17 – 19th centuries
 
14
Petra Pospechová – Július Vavák – Peter Wittgrúber
Renesančné opevnenie Pezinka
Renaissancebefestigung von Pezinok
Pezinok’s Renaissance fortification
 
18
Pavol Maliniak
Mestá Pohronia na mape Johana Adama Artnera
Städte des Grantals auf einer Karte von Johann Adam Artner 
Towns from the Pohronie region on Johan Adam Artner’s map
 
25
Michal Čajka
Pálffyovská prestavba Oravského hradu
Der Umbau der Burg Oravský hrad durch die Grafen Pállfy
Pálffy’s reconstruction of Orava Castle
 
30
Zuzana Nemcová
Bratislavskí puškári v mestskej societe
Die Büchsenmacher von Bratislava in der Stadtsozietät
Bratislava gunsmiths in city’s society
 
33
Marcela Dominová
Trnavské tlače zo 17. storočia v Prešove
Drucke aus Trnava aus dem 17. Jahrhundert in Prešov
Trnava prints from the 17th century found in Prešov
 
36
Margaréta Horváthová
Značky a signatúry na umeleckých predmetoch
Zeichen und Signaturen auf Kunstgegenständen
Marks and signatures on artistic items
 
41
Monika Škvarnová
Drotárstvo vo výtvarnom umení
Die Drahtbinderei in der bildenden Kunst
Tinker’s craft in arts
 
46
Pavol Valachovič
Bertel Thorvaldsen – Antické inšpirácie
Bertel Thorvaldsen – Antike Inspirationen
Bertel Thorvaldsen – Antique inspirations
 
Akvizície – Akquisitionen – Acquisitions
 
51
Igor Bazovský
Praveká plastika z Považského Inovca
Prähistorische Plastik aus dem Gebiet Považský Inovec
Prehistoric sculpture from Považský Inovec
 
52
Vladimír Krupa – Magdaléna Pekárová
Piešťany na diapozitívoch
Piešťany auf Diapositiven
Piešťany via slides
 
Obnova – Reštaurovanie. Erneuerung – Restaurierung. Renovation – Restoration
 
56
Eva Spaleková
Nástenné maľby v meštianskom dome v Spišskej Novej Vsi
Wandmalereien in einem Bürgerhaus in Spišská Nová Ves
Wall paintings in burgher’s house in Spišská Nová Ves
 
61
Zuzana Labudová
Maléterov dom v Košiciach – meštiansky interiér v 19. storočí
Das Maléter-Haus in Košice – das bürgerliche Interieur im 19. Jahrhundert
Maléter house in Košice – burgher’s interior in the 19th century 
 
Technické pamiatky – Technische Denkmäler – Technical monuments
 
66
Oľga Klaková
Banská Belá – stavebné a technické pamiatky
Banská Belá – Bauliche und technische Denkmäler
Banská Belá – construction and technical monuments
 
69
NOTES – NOTES – NOTES
 
73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti