Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 1/2005

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 13. apríla 2012

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Peter Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Jaroslava Schmidtová – Jitka Jezná
Minerva z Gerulaty
Minerva aus Gerulata
Minerva from Gerulata

5
Katarína Malečková
Lovecké pušky v Bojniciach
Jagdgewehre in Bojnice
Hunters'Guns in Bojnice

10
Stanislav Česnek
Polzbroj z Oravského múzea
Halbrüstung aus dem Museum Oravské múzeum
Armour from the Orava  Museum

12
Ingrid Štibraná
Mária Magdaléna Pálffyová na portrétoch
Maria Magdalena Pálffy auf Porträts
Portraits of Maria Magdalen Pálffy

17
Maroš Mačuha
Rezidencie Révayovcov v 16. a 17. storočí
Révay´s Residenzen in 16. und 17. Jhdt.
Révay´s Residencies in 16th to 17th C.

23
Ivan Gojdič – Kristína Zvedelová
Kaštieľ v Prievoze  – koniec jedného architektonického druhu
Das Schloss in Prievoz  –  das Ende einer Architekturart
Castle in Prievoz - End of One Type of Architecture

27
Peter Horanský – Vladimír Janský – Juraj Zajonc
Zamurované raky – stopy po povere
Eingemauerte Krebse – Spuren des Aberglaubens
Walled in Crabs – Traces of a Superstition

29
Pavol Maliniak
Mapa zvolenského majetku Štefana Esterházyho
Karte des Zvolener Besitzes von Stefan Esterházy
Map of Stephen Esterházy's  Property in Zvolen

33
Jana Oršulová
Renesančný erb v Marianke
Renaissancewappen in Marianka
Renaissance Emblem at Marianka

36
Henrieta Lászlóová
Kaplnka svätého Vendelína v Jatove
Kapelle des heiligen Vendelin in Jatov
St. Vendelin's Chapel at Jatov

40
Martina Orosová
Povojnové osudy kaštieľa v Orlovom
Nachkriegsschicksale des Schlosses in Orlové
Post War Fate of the Castle at Orlov 

44
Jozef Haľko
Lurdská jaskyňa v Bratislave
Die Lourdes-Grotte in Bratislava
The Lourdes Cave in Bratislava

51
Terézia Volková
Ožije bratislavská Kalvária?
Wird der Kalvarienberg von Bratislava wieder erstehen?
Will Bratislava Calvary be Renewed?

RECENZIE – REZENSIONEN – REVIEWS

55
Marta Herucová
Objav Klemensových obrazov
Entdeckung von Klemens-Bildern
Discovery of Klemens's Pictures

VÝSTAVY – AUSSTELUNGEN – EXHIBITIONS

60
Ivan Varšo
Santiago a jeho púte – výstava a historické súvislosti
Santiago und seine  Pilgerfahrten – Ausstellung und historische Zusammenhänge
Santiago and Its Pilgrimages - Exhibition and Historical Connections

64
Ľubomír Longauer
Kaligraf Martin Benka
Der Kalligraf Martin Benka
Calligraphist Martin Benka

ZAHRANIČIE – AUSLAND – ABROAD

67
Zuzana Francová
Zuiderzeemuseum v Enkhuizene
Das Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen

70
NOTES – NOTES – NOTES

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti