Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 2/2013

zverejnené: 22. septembra 2013
aktualizované: 22. septembra 2013

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Bibiana Pomfyová – Marián Samuel
Románsky lev z Bíne                                              
Der romanische Löwe von Bíňa
Romanesque lion from Bíňa

8
Mikuláš Čelko – Mária Čelková – Ján Patsch
Kostol sv. Alžbety Durínskej v Banskej Štiavnici
Kirche der Hl. Elisabeth von Thüringen in Banská Štiavnica
Church of St. Elizabeth of Hungary in Banská Štiavnica

16
Monika Pavelčíková
Rod Zamojský a ľubovnianske panstvo        
Familie Zamoyski und das Landgut Ľubovňa
Zamoyski family and Ľubovňa estate

21                                 
Eva Borecká
Neznámy architekt Emil Brüll           
Der unbekannte Architekt Emil Brüll
Unknown architect Emil Brüll

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

26
Jozef Tihányi
Pálfiovské empírové portréty z Červeného Kameňa               
Empire-Porträts der Pálffys aus Červený Kameň
Empire-style portraits of the Pálffys from Červený Kameň

31
Zuzana Francová
Bratislava na akvareloch Eugena Bárkánya a Františka Floriansa 
Bratislava auf den Aquarellen von Eugen Bárkány und František Florians
Bratislava on aquarelles by Eugen Bárkány and František Florians

35          
Karol Strelec
Unikátne sakrálne sklo
Unikales Sakralglas
Unique sacral glass

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

38
Andrej Botek – Róbert Erdélyi – Barbora Vachová
Nálezy zvyškov zaklenutia lode kostola v Kopčanoch
Funde der Gewölbereste im Schiff der Kirche in Kopčany
Remains of nave vaulting in Kopčany church discovered

42
Zuzana Zvarová – Tomáš Janura
Kaštieľ v Pruskom                                                         
Das Schloss in Pruské
Manor house in Pruské

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION

47
Katarína Chmelinová
Navštívenie Panny Márie – maľba z Višňového                             
Das Gemälde Mariä Heimsuchung aus Višňové
Visitation of the Virgin Mary – painting from Višňové

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

53
Michaela Haviarová
Výpravná budova Kúty                                                                       
Das Fahrdienstgebäude in Kúty
Kúty dispatch building

58
Jiří Mandl
Remorkér Šturec a projekt lodného múzea                                                       
Der Schlepper Šturec und Projekt eines Schiffsmuseums
Tugboat Šturec and idea of ship museum

RECENZIA – REZENSION  – REVIEW

61
Peter Kresánek
Národné kultúrne pamiatky – okres Martin  
Nationalkulturdenkmäler – Bezirk Martin
National cultural monuments – Martin district

64
Pavol Valachovič
Dejiny Bratislavy 1     
Geschichte Bratislavas 1
History of Bratislava 1

66
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka
1. strana
Portrét Márie Pálfiovej (nar. 1794), zbierky SNM-Múzea Červený Kameň
Foto: J. Tihányi
4. strana
Portrét Anny Pálfiovej (1798 – 1811), zbierky SNM-Múzea Červený Kameň
Foto: J. Tihányi

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti