Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 2/2010

zverejnené: 16. septembra 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Richard Marsina
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Margaréta Musilová – Branislav Lesák – Jozef Kováč – Andrej Vrtel  – Branislav Resutík
Archeológia Bratislavského hradu
Archäologie der Bratislavaer Burg
The archaeology of Bratislava Castle

14
Dušan Buran
Nástenné maľby v Kostole sv. Štefana v Žiline 
Wandmalereien in der Kirche Hl. Stephan in Žilina
Wall paintings in the Church of St. Stephen in Žilina

20
František Gutek
Viktor Miškovský a bardejovské pamiatky
Viktor Myskovszky und die Denkmäler von Bardejov
Viktor Myskovszky and the monuments of Bardejov

27
Zuzana Janošíková – Miroslav Čovan
Tri figurálne náhrobky zo Šariša
Drei figurale Grabmale aus Šariš
Three figural tombs from Šariš

33
Daniela Pellová
Kláštor pavlínov v Trebišove
Das Paulinerkloster in Trebišov
Pauline Fathers monastery in Trebišov

39
Veronika Kapišinská
Moderna v školských stavbách v Ružomberku
Die Moderne in Schulgebäuden von Ružomberok
Modernism in school buildings in Ružomberok

43
Andrea Jamrichová
Červený Kameň po odchode Pálffyovcov v roku 1945
Červený Kameň nach dem Weggang der Familie Pálffy im Jahre 1945
Červený Kameň after the Pálffy departure of 1945

48
Elena Machajdíková
Osemdesiat rokov Slovenského národného múzea v Bratislave
Achtzig Jahre des Slowakischen Nationalmuseums in Bratislava
Eighty years of the Slovak National Museum in Bratislava

TECHNICKÉ PAMIATKY - TECHNISCHE DENKMÄLER - TECHNICAL MONUMENTS

50
Zuzana Zvarová
Industriál z rokov 1918 – 1945 v Novom Meste nad Váhom 
Industrialbauten aus den Jahren 1918 – 1945 in Nové Mesto nad Váhom
Industrial buildings from 1918 – 1945 in Nové Mesto nad Váhom 

ZBIERKY - SAMMLUNGEN - COLLECTIONS 

56
Ivan  Žilinčík
Poklad mincí z Čadce-Horelice 
Ein Münzschatz aus Čadca-Horelica
Treasure coins from Čadca-Horelica

REŠTAUROVANIE - RESTAURIERUNG - RESTORATION

60
Peter  Hudák
Fragmenty z interiéru Sobášneho paláca v Bytči
Fragmente vom Interieur des Heiratspalastes in Bytča
Fragments from the interior of the Marriage Palace in Bytča

63
Marian Alojz Mayer
Organ v Tužine 
Die Orgel in Tužina
The organ in Tužina 

68
NOTES - NOTES - NOTES

73
KNIHY - BÜCHER - BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti