Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Pamiatky a múzeá - revue pre kultúrne dedičstvo

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 14. apríla 2022

Banner revue Pamiatky a múzeá 2021

Štvrťročník, 80 strán, plnofarebný, resumé v nemčine a angličtine
ISSN 1335-4353
Vydavatelia: Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR
Cena: 3,29 €/ks pre predplatiteľov 2,32 €/ks

Časopis v rokoch 1952 – 1960 vychádzal pod názvom Pamiatky a múzeá, následne sa rozdelil na Vlastivedný časopis a Pamiatky a príroda. Až od roku 1991 sa titul opäť zjednotil a vrátil k pôvodnému názvu, pod ktorým ho poznáme dnes. Sleduje a vyhodnocuje aktivity inštitúcií a odborníkov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o výskum, obnovu a sprístupňovanie cenných pamiatok a historických dokladov, podieľali sa na budovaní zbierok i propagácii hnuteľného a nehnuteľného hmotného dedičstva a tiež tzv. nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Má ambíciu prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu a k prehlbovaniu historického vedomia súčasnej populácie o ňom. Súčasťou tohto úsilia je i každoročné oceňovanie najpozoruhodnejších výsledkov jeho poznávania, ochrany a prezentácie výročnými cenami časopisu.

Pokyny pre autorov (PDF, 212 kB)

Poštová adresa redakcie: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Sídlo redakcie: Brämerova kúria, Žižkova 18, P. O. Box 13, 811 02 Bratislava

Kontakty:
Mgr. Petronela Križanová, PhD., šéfredaktorka: Petronela.Krizanova@pamiatky.gov.sk,
+421 2 20 491 240
PhDr. Peter Maráky, výkonný redaktor: peter.maraky@gmail.com, +421 2 20 491 240
Mgr. Magdaléna Gajdošová, výkonná redaktorka: magdalena.gajdosova@snm.sk, +421 2 20 491 242
Mgr. Renata Holienčinová, vedúca vydavateľstva SNM: renata.holiencinova@snm.sk, +421 2 20 491 232
Gizela Bendeová, tajomníčka redakcie: public@snm.sk, +421 2 20 491 231

www.pamiatky.sk, www.snm.sk
www.facebook.com/PAMIATKYaMUZEA/

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, zahranicna.tlac@slposta.sk

Vybrané predajné miesta:
•    Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
•    SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad
•    SNM, výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
•    Artforum, s. r. o., Kozia 20, Bratislava
•    múzeá SNM na Slovensku

 

Prehľad ročníkov revue Pamiatky a múzeá 2005 - 2021

 

Staršie čísla: public@snm.sk


VÝROČNÉ CENY ČASOPISU

Výročné ceny časopisu za rok 2021 sa udeľujú za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva v kategóriách:

1. OBJAV/NÁLEZ/AKVIZÍCIA
2. EXPOZÍCIA/VÝSTAVA
3. PUBLIKÁCIA/PERIODICKÁ TLAČ
4. OBNOVA/ADAPTÁCIA
5. REŠTAUROVANIE
6. PODUJATIE
7. AUDIOVIZÍA/MULTIMÉDIÁ

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2021.

Vaše návrhy posielajte elektronicky vyplnením formulára zverejneného na webovej stránke Slovenského národného múzea na adrese https://www.snm.sk/?vyrocnecenypam najneskôr do 25. apríla 2022.

Kontakty: vyrocneceny@snm.sk, +421 2 20 491 232

 

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za roky 2007 - 2020

 

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za roky 1991 - 2015

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti