Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 13. septembra 2021

Logo revue Pamiatky a múzeá 2/2021
 

Revue Pamiatky a múzeá - revue pre kultúrne dedičstvo

Vychádza od roku 1952.  Časopis v rokoch 1952 – 1960 vychádzal s názvom Pamiatky a múzeá, v rokoch 1961 – 1991 bol premenovaný na Vlastivedný časopis. Od roku 1991 sa revue vrátila k pôvodnému názvu. 

Štvrťročník, 80 strán, plnofarebný, resumé v nemčine a angličtine, mimoriadne čísla v rokoch 2005 a 2006 vyšli v angličtine s francúzskym resumé. Cena štandardného čísla 3,29 €, pre predplatiteľov 2,32 €.
ISSN 1335-4353.

Vydavatelia: Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR
Adresa redakcie: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P.O. BOX 13, 810 06  Bratislava 16 

Kontakt:

PhDr. Peter Maráky, peter.maraky@gmail.com
Mgr. Petronela Križanová, PhD., Petronela.Krizanova@pamiatky.gov.sk, tel. 0220491240
Mgr. Magdaléna Gajdošová, magdalena.gajdosova@snm.sk


Telefón: 02/5920 7242, 02/5920 7231, Fax: 02/ 5296 6653 
e-mail: public@snm.sk
web: www.snm.sk, www.pamiatky.sk 

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

Vybrané predajné miesta v Bratislave:

  • Sídelná budova SNM, Vajanského nábr. 2
  • SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad
  • SNM, výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16
  • a múzeá SNM na Slovensku
Elektronicky prístupné čísla Revue Pamiatky a múzeá:
 
Pamiatky a múzeá 1/2020

 Pamiatky a múzeá 1/2020 (PDF, 13 941 kB)

 

 

 

 

 

Ročník Revue Pamiatky a múzeá (prehľad obsahu) :

2021,     2020,     2019,     2018,      2017,    2016,

2015  2014,    2013,    2012,    2011,    2010,

2009,    2008,    2007,    2006,    2005

Staršie čísla SNM – Vydavateľstvo, P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16, e-mail: public@snm.sk

 

Vyročné ceny za rok:

2020,   2019,   2018,   2017,   2016,    2015,   2014,   2013,    2012,   2011,     2010,    2009,   2008,   2007


Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za roky 1991 až 2015 - prehľad (PDF, 11431 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti