Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Príklady vyhlásených NKP v roku 2019

zverejnené: 16. augusta 2018
aktualizované: 29. apríla 2020

Kostol sv. Vojtecha a múr ohradný s bránou v Blatnom, okr. Senec

Kostol v BlatnomPohľad z juhu na areál kostola, v popredí s lurdskou jaskyňou. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018V januári 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky pristúpil k vyhláseniu ďalšieho kostola za národnú kultúrnu pamiatku. Rímskokatolícky kostol sv. Vojtecha v obci Blatné dlhšiu dobu unikal pozornosti pamiatkovej starostlivosti. V rámci revízie pamiatkového fondu v okrese Senec však pracovníci Pamiatkového úradu v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom zistili, že objekt disponuje pamiatkovými hodnotami, ktoré ho oprávňujú na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenska.
Čítať ďalej >>>
 
 
 


Pohrebná kaplnka rod. Bodkovcov Malé Vozokany, okr. Zlaté Moravce


Juhozápadné nárožie pohrebnej kaplnky v Malých Vozokanoch. Foto: E.Gažiová, KPÚ Nitra 2018Na slovenských cintorínoch sa nachádzajú mnohé zaujímavé sepulkrálne a komemoratívne objekty, ktoré sa postupne snažíme zaradiť do pamiatkového fondu Slovenska. Tieto objekty tzv. drobnej architektúry sa snažíme nie len chrániť, ale častokrát ich v prvom rade zachrániť pred fyzickým zánikom. V uplynulom roku bola do pamiatkového fondu zaradená aj pohrebná kaplnka rodiny Botkovcov v Malých Vozokanoch v okrese Zlaté Moravce. Rodina Botkovcov, ktorá sa do obce prisťahovala v polovici 19. storočia, si v rokoch 1903 – 1904 na miestnom cintoríne nechala postaviť pôvabnú, neogotickú pohrebnú kaplnku.
Čítať ďalej >>>
 
 

R. k. Kostol sv. Jána Nepomuckého v Myjave – Turej Lúke


Severozápadná fasáda rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Nepomuckého v Turej Lúke. Foto: I.Radimák, KPÚ Trenčín 2020 Kostol sv. Jána Nepomuckého v Myjave – Turej Lúke predstavuje kvalitný príklad sakrálnej renesančno-barokovej architektúry u nás. Jednoloďový kostol z roku 1610, stojaci na obdĺžnikovom pôdoryse s predstavaným hranolovým telesom veže a päťbokou svätyňou s polygonálnym uzáverom, je významným dokumentom spoločenského, kultúrneho a stavebného vývoja pôvodne samostatnej obce Turá Lúka, dnes mestskej časti Myjavy. Umiestnením v centre Turej Lúke s parkovo upraveným okolím je významným urbanistickým prvkom obce a jej neodmysliteľnou súčasťou.
Čítať ďalej >>>


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti