Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Prevod archeologických nálezov

zverejnené: 27. apríla 2011
aktualizované: 13. apríla 2012

Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. (§ 40 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu)

Pamiatkový úrad SR je správcom archeologických nálezov, ktoré boli nájdené inou oprávnenou osobou ako Archeologickým ústavom SAV alebo múzeom zriadeným ústredným orgánom štátnej správy, od prijatia výskumnej dokumentácie krajským pamiatkovým úradom.

Archeologický nález nájdený pri archeologickom výskume je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do prevodu správy alebo vlastníctva tohto nálezu (§ 39 ods. 10 pamiatkového zákona)

O prevod správy alebo vlastníctva archeologických nálezov musí oprávnená osoba písomne požiadať Pamiatkový úrad SR, ak je výskum riadne ukončený a odovzdaná výskumná dokumentácia na príslušnom krajskom pamiatkovom úrade.

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti