Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Prehľad textov chárt a dohovorov

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 3. októbra 2018

 
A. MEDZINÁRODNÉ CHARTY 
B. DOKUMENTY
C. ZOZNAM VŠETKÝCH DOPOSIAĽ PLATNÝCH DOKUMENTOV
  1. Zoznam rezolúcií a deklarácií prijatých na sympóziách ICOMOS (angl. ver.)
1972    Rezolúcia zo sympózia o súčasnej architektúry do Ancient Groups of Buildings
1975    Rezolúcia o ochrane menších historických miest
1982    Deklarácia z Tlaxcala o revitalizácii malých sídiel
1982    Deklarácia z Drážďan
1983    Deklarácia z Ríma
1993    Smernica pre vzdelávanie a tréning pri ochrane pamiatok, pamiatkových súborov a sídiel
1994    Dokument o Autenticite (Konferencia o autenticite vo vzťahu k Dohovoru o ochrane svetového dedičstva v Nare, Japonsko)
1996    Deklarácia zo San Antonio na Interamerickom Sympóziu o autenticite pri ochrane a správe kultúrneho dedičstva
1996    Princípy dokumentovania pamiatok, pamiatkových súborov a sídiel.
1998    Štokholmská Deklarácia :
Deklarácia ICOMOS k 50. výročie Svetovej deklarácie ľudských práv (prijaté ICOMOS výkonným a poradným výborom na ich stretnutí v Štokholme, 1998) 
  1. Charty prijaté Národnými komitétmi
Austrálsky ICOMOS o ochrane miest kultúrneho významu (Charta z Burry) (ICOMOS Francúzsko, Španielsko, Indonézia, Austrália)
1982    Charter o ochrane dedičstva Quebecu (Deschambaultská Deklarácia) (ICOMOS Kanada)
1983    Appletonská charta o ochrane a údržbe stavebného prostredia (ICOMOS Kanada)
1987    Prvý Brazílsky Seminár o ochrane a revitalizácii historických centier (ICOMOS Brazília)
1992    Charta o ochrane miest s hodnotou kultúrneho dedičstva, (ICOMOS Nový Zéland)
1992    Ochranárska Charta o historických mestách a miestach Spojených štátov amerických, (US/ICOMOS)
 
Iné medzinárodné dokumenty
Deklarácia z Amsterdamu (Kongres o Európskom architektonickom dedičstve, 1975)
Európska Charta o architektonickom dedičstve (rada Európy, 1975)
UNESCO Dohovory a odporúčania
  
D. DOKUMENTY PRIJATÉ ICOMOS SLOVENSKO
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti