Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Trnava - Pozostatky stredovekého hradu v kaštieli v Holíči

zverejnené: 29. mája 2019
aktualizované: 22. júna 2020

Pri obnove južnej hospodárskej budovy v priestore národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľ v Holíči sa počas výskumu Mgr. Andreja Žitňana našli pozostatky piatich murovaných architektúr. Na základe predbežného vyhodnotenia sú v nálezovej situácii sledovateľné dve vývojové etapy. Zaujímavá je najmä staršia, stredoveká etapa, ktorá je tvorená kamennými základmi pilierov a masívnym kamenným múrom severojužnej orientácie. Jedno z murív je vystavané na drevenom rošte, čo sa dá vysvetliť snahou staviteľov stabilizovať základové konštrukcie v močaristom teréne. Situácia je predbežne interpretovaná ako pozostatky vonkajších obvodových murív staršieho stredovekého hradu v polohe prístupovej komunikácie - mostu preklenujúceho staršiu, dnes už zaniknutú priekopu. Obvodové konštrukcie hradu zanikli v súvislosti s prestavbou objektu na bastiónovú protitureckú pevnosť po roku 1663. Situácia je rámcovo datovaná nálezmi vrcholnostredovekej a neskorostredovekej keramiky.
Mgr. Peter Grznár

 

Pohľad na nález zo severu Pohľad na nález zo západu

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti