Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Posledná rozlúčka s dlhoročnou kolegyňou Ing. arch. Máriou Slovákovou

zverejnené: 14. januára 2021
aktualizované: 4. marca 2021

Ing. arch. Mária Slováková (* 6.4.1942 - † 11.1.2021)

Vo veku 78 rokov navždy opustila tento svet Ing. arch. Mária Slováková. Pani architektka patrila k tým pamiatkarským osobnostiam, ktoré celý svoj profesijný život prežili v priamom kontakte s regionálnymi pamiatkami a pamiatkovými územiami.
 
Rodáčka zo Spišskej Novej Vsi po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1965 nastúpila do Krajského strediska pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici. Začiatkom 90-tych rokov sa vrátila do svojho rodiska a pokračovala v pamiatkarskej práci ako vedúca pracoviska v Spišskej Novej Vsi. Neskôr prešla na pracovisko v Levoči (KPÚ Prešov), kde pôsobila až do odchodu do dôchodku. Už v dôchodku intenzívne participovala na spracovaní aktualizačných listov kultúrnych pamiatok predovšetkým na Spiši. V roku 2015 jej bola za celoživotný prínos pre ochranu pamiatkového fondu udelená cena Pamiatkového úradu SR – cena Alžbety Güntherovej – Mayerovej. 
 
Posledná rozlúčka s Ing. arch. Máriou Slovákovou sa bude konať 19.1.2021 v Spišskej Novej Vsi. V týchto neprajných časoch jej venujme tichú spomienku. Requiescat In Pace
 
(autor: Eva Semanová)
 
Ing. arch. Mária Slováková - parteTiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti