Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Pamiatkový úrad SR má od 1. 5. 2022 nového generálneho riaditeľa

zverejnené: 3. mája 2022
aktualizované: 4. mája 2022

GR PUSRGenerálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Pamiatkového úradu SR Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MSc. je absolventom Fakulty architektúry na STU Bratislava, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Svoju kvalifikáciu si zvýšil postgraduálnym štúdiom na Katolíckej univerzite v belgickom Leuvene. Je dlhoročným pracovníkom v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Vo svojej kariére prešiel mnohými špecializáciami v oblasti ochrany pamiatok, od metodickej činnosti priamo v teréne, cez riadiacu funkciu na Ministerstve kultúry SR, spolupodieľal sa na implementácii projektu Pro Monumenta – Prevencia údržbou v Pamiatkovom úrade SR a projektu Plán obnovy a odolnosti. Zúčastňoval sa na zasadnutiach Rady Európy v Štrasburgu vo Výbore pre kultúru CDPATEP, Výboru Svetového dedičstva UNESCO v zastúpení PÚ SR a bol viceprezidentom ICOMOS Slovensko. Participoval na legislatívnom procese v oblasti ochrany pamiatkových hodnôt a aplikácii tradičných remesiel pri obnove a údržbe pamiatok. Publikuje a prednáša doma aj v zahraničí. Hovorí po anglicky. Je ženatý a má dve deti, býva v Bratislave.
 
Vzdelanie:
2010 Dizertácia, STU, Bratislava, Fakulta architektúry
1999 Master degree in Conservation of Monuments and Sites, R. Lemaire International Centre for Monuments and Sites, Katolícka univerzita Leuven Belgicko
1990 – 1996 Ing. arch., STU, Bratislava, Fakulta architektúry
 
Pracovné skúsenosti:
1. 5. 2022 Pamiatkový úrad SR, generálny riaditeľ
2014 – apríl 2022 Pamiatkový úrad SR, technický koordinátor projektu Pro Monumenta
2007 – 2013 Ministerstvo kultúry SR, riaditeľ odboru ochrany pamiatkového fondu
2006 – 2007 Ministerstvo kultúry SR, radca
2003 – 2005 Pamiatkový úrad SR, odbor ochrany pamiatkových území
2002 – 2003 Pamiatkový úrad SR, krajský pamiatkový úrad Prešov, metodik
1997 – 2002 Pamiatkový ústav, metodik
1996  M projekt Bratislava, architekt
 
Životopis (178 kB, PDF)
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti