Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Pamiatkový fond - štatistiky

zverejnené: 10. mája 2012
aktualizované: 18. januára 2021

Pamiatkový fond môžeme členiť a jeho vývoj sledovať aj podľa týchto hľadísk:
  • stavebno-technický stav pamiatok,
  • vlastníctvo - vlastnícka forma,
  • prírastok a úbytok NKP, PO a PP
  • územné rozdelenie (kraje, okresy, mesta, obce a katastre),
  • druhové určenie (architektúra, ľudová architektúra, archeológia, historická zeleň, technické pamiatky, pamiatky histórie a výtvarné pamiatky),
  • typologické členenie (kostoly, meštianske domy, kaštiele, hrady a pod.) 

 

Mapka s vyznačením počtu pamiatkových objektov podľa okresov

Informatívna mapka s farebným vyznačením počtu pamiatkových objektov v jednotlivých okresoch, čím je intenzita farby tmavšia, tým je v danom okrese väčší počet NKP.

 

Počet nehnuteľných NKP v krajoch:

Percentuálne zastúpenie NKP podľa krajov

Graf obsahuje percentuálne zastúpenie NKP v jednotlivých krajoch a počet pamiatkových objektov v jednotlivých krajoch k 31.12.2020.

Graf za rok 2019, graf za rok 2018, graf za rok 2017

 

Druhové členenie nehnuteľných NKP:

Druhové určenie NNKP tabuľka
Počet pamiatkových objektov NNKP podľa druhového určenia v rámci jednotlivých rokov.
 
 
Stavebno-technický stav nehnuteľných NKP:
 
Stavebno-technický stav graf
Údaje sú uvádzané v percentuálnej miere v priebehu jednodtivých rokov.
 
 
Vývoj vlastníckej formy nehnuteľných NKP:
 
Vývoj vlastníckej formy NNKP graf
Podiel vlastníkov pamiatok verne odráža spoločenské zmeny a reformy. Podiel štátu klesol postupne z 36 % v roku 1989 na 9.00 % v roku 2013. Najväčšie úbytky pamiatok vo vlastníctve štátu boli v rokoch keď štát vracal majetky v rámci reštitúcií (1990 – 1994), pri presune kompetencii a majetku na obce (1997) a na VÚC (2006).  Prejavila sa tak delimitácia majetku štátu hlavne v rezorte zdravotníctva, školstva a kultúry na obce a VÚC.
 

Nehnuteľné NKP v pamiatkových rezerváciách

Počet NKP a PO v pamiatkových rezerváciách tabuľka 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti