Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch

zverejnené: 16. apríla 2021
aktualizované: 16. apríla 2021

V obci Banka pri Piešťanoch v polohe Štepnica bol v súvislosti s výstavbou realizovaný sondážny archeologický výskum, ktorým sa podarilo  zachytiť časť osídlenia starého vyše 20 tisíc rokov spolu s nálezmi kostí veľkých cicavcov. Osídlenie z obdobia  mladšieho paleolitu pravdepodobne patrilo nositeľom tzv. gravettienskej kultúry. Išlo o kultúru lovcov, ktorý sú známi vytvorením tzv. moravianskej venuše, nájdenej v susednom katastri Moravian nad Váhom. Táto pôsobivá plastika z mamutieho kla je najstarším dokladom umenia na Slovensku. Ďalej sa objavilo viac ako tristo kusov štiepanej kamennej industrie, prevažne odpadu, ktorý vznikal pri výrobe kamenných nástrojov. Gravettienskí  lovci osídľovali vyvýšené polohy, kde mali dobrý výhľad na stáda divej zveri  putujúce údolím Považia k už vtedy existujúcim teplým prameňom pri Piešťanoch. Uvedený spôsob života potvrdzujú i nálezy kostí veľkých cicavcov. Predbežné analýzy ich určili ako pozostatky mamuta srstnatého a pravdepodobne i nosorožca srstnatého.

Mimoriadne cenné a omnoho staršie nálezy poskytli archeológom i výkopové práce súvisiace s výstavbou vodojemu. V hĺbke viac ako štyri metre boli objavené fragmenty ďalšej kosti pravekého živočícha. Následne bolo potvrdené paleolitické osídlenie z obdobia včasnej fázy mladého paleolitu, pravdepodobne szeletienu. Takýchto lokalít je na Slovensku málo a ide skutočne o vzácny objav pravekého osídlenia „in situ“ z obdobia asi 32 000 až 40 000 rokov pred Kristom. Doposiaľ sa podarilo identifikovať viac ako dvesto kusov kamennej štiepanej industrie a desiatky uhlíkov. Z tohto dôvodu boli na toto miesto prizvaní ďalší archeológovia špecializujúci sa na paleolit z iných inštitúcií. Momentálne sa tam nachádzajú geológovia a paleontológovia, ktorí detailne odoberajú vzorky, ktoré pomôžu bližšie určiť podobu prírodného prostredia v minulosti, resp. prípadné zmeny klímy, presnejšie datovanie, ako aj informácie o prehistorickej flóre a faune.

Základné údaje o akcii:
Stavebník: Beethoven´s alley, s.r.o.
Názov stavby: „Obytný a relaxačný súbor Beethovenova alej – Banka“
Realizátor archeologického výskumu: ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o.
Spolupráca na archeologickom výskume: Pamarch. s.r.o., Archeologický ústav SAV Nitra
Realizátor geologického výskumu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Spracoval: Archeologická Agentúra, s.r.o., Peter Grznár (KPÚ Trnava)
 

Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti